Beierholm tager endnu et skridt væk fra gammel præstationskultur

Beierholm-Profilfotos-2021-2254-72dpi.jpg

88% af de revisionsuddannede i Danmark mener, at balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv er afgørende for deres arbejdsglæde, og kun 47% er tilfredse med balancen, som den er i dag. Det viser en omfattende undersøgelse fra FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer), der har fået alarmklokkerne til at ringe i store dele af branchen. Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, hvor revisionshusene skal påtage sig nye opgaver inden for blandt andet bæredygtighed, og samtidig har store udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor mener Beierholms adm. direktør Søren V. Pedersen, at situationen kalder på radikal handling:

- Revisions- og rådgivningsbranchen har været præget af en præstationskultur med en lang række incitamentsstrukturer, der belønner den, som arbejder mest. Der er behov for et mere nuanceret syn på dette, og i Beierholm har vi brugt mere end 10 år på gradvist at ændre kulturen. Nu tager vi endnu et skridt mod en mere fleksibel og rummelig kultur med plads til individuelle ønsker, forklarer han.

En af udfordringerne er, at virksomheden som arbejdsplads skal rumme fire generationer på samme tid. Generationer med vidt forskellige ønsker til, hvad et godt arbejdsliv i balance skal indeholde. Derfor har Beierholm undersøgt, hvad generationerne X, Y, Z og boomers ser som de vigtigste forudsætninger for deres work-life-balance. Svaret er blandt andet langt større fleksibilitet i relation til blandt andet arbejdstid, arbejdsmængde og arbejdssted.

- Beierholms vision er at være ”Bedst til mennesker – kunder og medarbejdere”. Derfor kræver vores indsats på området en holistisk tilgang. Det er en bunden opgave, at vi skal være i stand til at skabe balance i krav og behov for både kunder og medarbejdere, så vi kan bevare vores position som mindre og mellemstore virksomheders betroede sparringspartner. Det hænger jo sammen som yin og yan – den ene er ikke noget uden den anden, siger Søren V. Pedersen.

Beierholm har netop præsenteret en omfattende plan på tværs af virksomhedens 1.800 medarbejdere fordelt på mere end 40 kontorer i Danmark. Planen indeholder fem forskellige områder med en lang række konkrete tiltag, der nu implementeres i organisationen. Områderne er Arbejdstid, Ferie & Frihed, Barsel, Hybridarbejde og Senior.

Ønsker til work-life-balance ændrer sig over tid, i takt med hvor man er i livet. Derfor får den enkelte medarbejder mulighed for at drøfte sine behov på fire årlige ”Balancesamtaler” mellem medarbejder og chef:

- Vi indfører nu fire årlige balancesamtaler, hvor vi ganske enkelt sætter medarbejderens private og professionelle behov i fokus. Har medarbejderne behov for mere fleksible arbejdstider eller planlagte frirum? Har medarbejderen behov for nedsat tid i en periode – eller måske mere hjemmearbejde? Alt dette har et konkret formål – nemlig at se på den enkeltes behov og aftale de nødvendige ændringer. Men formålet er også at skabe et rum mellem medarbejder og chef, hvor det er legitimt at tale om individuelle ønsker til work-life-balance. Det mener vi er helt afgørende for at skubbe endnu mere til kulturen, fortæller Søren V. Pedersen.

De fem områder indeholder også mere fleksible afspadseringsvilkår, betalt barselsorlov i 28 uger, betalt barns første tre sygedage, fleksible komme- og gåtider, hybrid arbejdsplads, betalt seniororlov for alle, der er fyldt 60 år, m.v.

Arbejdet med at skabe de fem nye rammer har involveret en arbejdsgruppe repræsenteret ved såvel en fremtidsforsker, HR-afdeling, medarbejderrepræsentanter i forskellige aldersgrupper samt Beierholms partnergruppe og har stået på de seneste 12 måneder.

For yderligere oplysninger

  • Adm. direktør Søren V. Pedersen, Beierholm. E-mail svp@beierholm.dk – Telefon 98 18 72 00. Mobil 51 26 06 31.

  • Kommunikations- & Marketingchef Uffe Thaarup, Beierholm. E-mail uth@beierholm.dk – Telefon 98 18 72 00. Mobil 20 80 28 41.


 

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice