Beierholm og foreningsarbejdet

Beierholm er pr. marts 2022 repræsenteret i følgende udvalg og grupper i FSR - danske revisorer:

Udvalgsnavn i FSRMedlem, navn
Det Finansielle UdvalgHenrik Bjørn
EtikudvalgetKasper Nikolaj Jørgensen
HvidvaskarbejdsgruppenJesper Seehausen
KvalitetsudvalgetJan Stender
Offentligt UdvalgUlla Koed
- Arbejdsgruppe vedrørende forsyningsvirksomhedSvend Sand
RegnskabsudvalgetKim Köhler
ResponsumudvalgetThomas Thomsen
Revisionsteknisk udvalgJan Nørgaard Olesen
SelskabsretsgruppenJesper Seehausen
SkatteudvalgetNikolaj Vinther
SR-AkademiudvalgetKasper Rabing Christensen
Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighedJan Robert Molin

 

Øvrigt

PostNavn
Viceformand i FSR's bestyrelsePer Lund Nielsen

 

Baggrund

Beierholm har en fremtrædende og aktiv rolle i revisionsbranchens faglige udvikling og er gennem mange år blevet valgt til vigtige og indflydelsesrige tillidsposter i FSR - danske revisorer.

Det er typisk branchens mest respekterede og fremtrædende kolleger fra andre revisionsvirksomheder og andre specialister fra rådgiverbranchen, som indstiller partnere og andre specialister fra Beierholm til sådanne tillidshverv. Det anser selskabet for den fornemste anerkendelse af og tillid til de betydelige kompetencer, som er repræsenteret i Beierholm.

Beierholm rådgivning og revision 16

Beierholms incitament til at deltage aktivt i FSR - danske revisorers arbejde er bl.a.:

  • At være med til at udvikle og påvirke den nyeste viden og de højeste standarder inden for revisions- og rådgivningsbranchen
  • At sikre, at Beierholm opnår gennemslagskraft for synspunkter, som især tilgodeser de mindre og mellemstore danske virksomheders interesser, når det gælder lovgivning og faglige standarder
  • At give Beierholms repræsentanter i det faglige og fagpolitiske arbejde inspiration, indflydelse og mulighed for personlig udvikling, som de kan dele med hele Beierholms organisation.

Hertil kommer, at mange af Beierholms partnere og medarbejdere er aktive skribenter og bidragydere til faglige publikationer, og efterspurgte foredragsholdere og undervisere. Det foregår både inden for rammerne af FSR - danske revisorer og på de videregående uddannelser på landets handelshøjskoler og universiteter.

Beierholms eksperter bliver også i mange sammenhænge valgt eller udpeget af bestyrelser eller myndigheder til at gennemføre uafhængige udredningsopgaver i større selskaber og organisationer, hvor udfaldet ofte har samfundsmæssig og mediemæssig interesse.

Endelig deltager mange partnere og ledende Beierholm-medarbejdere meget aktivt i lokale og landsdækkende foreninger, erhvervsklubber, erhvervsråd og velgørende organisationer.

Beierholm Jesper Seehausen aktiv ved fremtidens IVS.png
Beierholm v/partner Jesper Seehausen var med i ekspertpanelet, da Danmarks Iværksætter Forening inviterede til høring om fremtidens iværksætteri for erhvervsordførerne i Folketinget.