Vores historie

Beierholm - fra 1929 til nu

Fra en beskeden start i Aalborg i 1929 er Beierholm i dag blandt Danmarks førende, landsdækkende revisions- og rådgivningsvirksomheder med 30 kontorer og ca. 1.200 medarbejdere fordelt over hele landet. 

Gennem alle årene har det været det samme grundsyn og fokus, som har været drivkraften for virksomhedens udvikling og vækst. Det er et solidt, historisk fundament til at rådgive og hjælpe kunderne i fremtiden.

Stærk faglighed, rettidig omhu, nærhed, stærke værdier, høj kvalitet, styret udvikling og vækst, forandringsparathed, værdiskabelse og balance har i alle årene været Beierholms fundament.

Først Nordjylland

Som selskab blev revisionsvirksomheden etableret i 1945 under navnet Nordjyllands Revisionskontor A/S, som allerede året efter etablerede en afdeling i Hjørring. I de følgende år udviklede virksomheden sig stabilt med tilgang af mange kunder og flere medarbejdere.

Så København

I 1940’erne etablerede William Mortensen sit revisionsfirma i København, og i 1955 trådte Børge Beierholm til som ny medarbejder hos Mortensen. Hermed var grundlaget skabt for partnerskabet: Mortensen & Beierholm. 

Efterfølgende udviklede begge virksomheder sig med nye aktiviteter i Vest- og Østdanmark. I 1985 startede en proces, som resulterede i, at Nordjyllands Revisionskontor og Mortensen & Beierholm fusionerede med Mortensen & Beierholm som det fortsættende firmanavn.

Og så landsdækkende

Væksten fortsatte, og flere afdelinger blev etableret på forskellige lokationer i Danmark som led i målsætningen om, at Mortensen & Beierholm ønskede at være landsdækkende og fysisk til stede tæt på kunderne. Det banede vejen for, at Mortensen & Beierholm i årenes løb overtog flere lokale revisionsfirmaer, som efterfølgende er blevet integreret og videreudviklet i den landsdækkende organisation. 

I 2008 ændrede selskabet navn til Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og i 2010 ændrede Beierholm selskabsform fra et revisionsaktieselskab til et revisionspartnerselskab.

Over de seneste år har en række velanskrevne revisionsvirksomheder sammenlagt sig med Beierholm. I 2016 blev RSM plus, AP Statsautoriserede Revisorer, Erik Munk, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab samt rådgivervirksomheden Uvildige.dk en del af Beierholm. I 2017 har Beierholm overtaget revisionsafdelinger i Næstved, Nykøbing Falster og Vejle.

I 2018 blev Revisionsfirmaet F. Bøgh Jørgensen ApS, Odense, Revisionsfirmaet Jesper Clausen, Hvide Sande samt Honum & Dyg, Registreret Revisionsaktieselskab i Sæby en del af Beierholm. Desuden valgte Deloittes afdeling i Slagelse at blive en del af Beierholm. I Vestjylland blev Beierholm styrket, da HB Revision og Vestjysk Revision, Lemvig og Thyborøn overgik til Beierholm.

I 2019 er RIR Revision i Roskilde og Holbæk fra august samt SMJ Revision fra oktober blevet en del af Beierholm. 

in
Share
f
Share
Share