Kom til gå-hjem møde og hør mere om skoleøkonomi, administration og ledelsesoverblik.

Beierholm Odense og Nykredit inviterer til et fyraftensmøde, hvor vi berører forskellige elementer fra finansiel risikostyring, og kommer ind på økonomistyring ved hjælp af budgetter og nøgletal med formålet at styrke bestyrelsens- og den daglige ledelses overblik over skolens økonomi.

Inspirationsmødet er målrettet dig, der er bestyrelsesmedlem, leder eller administrativt personale med økonomiansvar i skoleregi.

Mandag den 11. december 2023
hos Ryslinge Høj- og Efterskole,
Højskolen 1, 5856 Ryslinge
 

Program
16.00 Mulighed for rundvisning på Ryslinge Høj- og Efterskole v. forstander Helge Andersen Lund


17.00 – 17.10 Velkomst v/Erik Pedersen, partner, statsaut. revisor, Beierholm

17.10 – 17.45 Erik Pedersen, partner, statsaut. revisor, Beierholm sætter fokus på budgetlægning, herunder opfølgning af resultat- og likviditetsbudgetter samt anvendelse af nøgletal i økonomistyringen.


17.45 – 18.15 Erik Pedersen, partner, statsaut. revisor, Beierholm gennemgår elementer indenfor finansiel strategi, herunder likviditetsberedskab, afdragsfrihed, afledte finansielle instrumenter samt anbringelse af likvide midler.

18.15 – 18.30 Erik Pedersen, partner, statsaut. revisor, Beierholm fortæller om ledelsens/bestyrelsens rolle og ansvar i forbindelse med økonomiske opfølgninger/interne forretningskontroller (skriftlige forretningsgange) samt gennemgår nyt fra ministeriet.

18.30 – 19.00 Pause med forplejning

19.00 – 20.30 Lars Holm, Centerdirektør, kommer ind på makroøkonomi og forventninger til renter, og sætter fokus på blandt andet governance/
god ledelse, forretningsgrundlag og strategi. Lars vil også komme ind på finansieringssammensætning og renteforhold per elev samt vægt på ESG og bæredygtighed.


20.30 Tak for i aften.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men antallet af pladser er begrænset. 

11. december 2023
Kl. 16.00
Ryslinge Høj- og Efterskole

Højskolen 1,
5856 Ryslinge