Hjælp til bogføring, regnskab og styring af sognets økonomi

Beierholm tilbyder fra at assistere med at varetage den daglige bogføring samt de opgaver, der er forbundet med styringen af sognets økonomi, således at I får frigivet ressourcer til andre opgaver i menighedsrådet.

Vi kan tilbyde en grundlæggende regnskabspakke, der altid kan tilpasses jeres specifikke behov. Herudover er der mulighed for at tilkøbe en række ekstra ydelser. Vi finder en løsning, der passer til jer.

Ad hoc regnskabsmæssig assistance, til jer, der selv varetager bogholderiet, men ønsker sparring, eller hjælp til dele af regnskabsprocessen, for at sikre den korrekte og forståelige økonomistyring. Der er mulighed for klippekortsordning.

Vi ved, hvor vigtig god økonomistyring er, men vi ved også, at det er en kompleks opgave. Ved at få professionel hjælp til denne opgave sikrer I, at der tages beslutninger på baggrund af et afstemt og periodiseret bogholderi. Vi tilbyder jer en rapportering tilpasset jeres behov, der sikrer, at der altid er et solidt økonomisk overblik.

Grundlæggende regnskabspakke

Den grundlæggende regnskabspakke indeholder bogføring, kvartalsrapportering, momsafregning, årsregnskab, herunder klargøring til revision og løbende dialog med menighedsrådet.

Tillægsmuligheder – eksempler

  • Betaling af regninger
  • Fakturering og debitoropfølgning
  • Deltagelse i menighedsrådsmøder
  • Indlæsning af diverse materiale på DAP’en
  • Kommunikation med Provstiet
  • Budget
  • Interne kurser omkring regnskabsforståelse
  • Økonomiske analyser.

Lønpakke

Sammensættes efter behov og kan indeholde: indberetninger, fraværsregistrering, refusioner mv.

Beierholm – specialist inden for kirkeregnskab

in
Share
f
Share
Share