Omstrukturering

Der er følgende muligheder for omstrukturering at vælge mellem:

  • Skattefri omstrukturering uden tilladelse
  • Skattefri omstrukturering efter tilladelse
  • Skattepligtig omstrukturering.

Det er herunder skitseret, hvornår de forskellige skattefrie regler typisk benyttes.

 

 

Fusion      Ombytning        Tilførsel        Spaltning        
Etablering af et eller flere holdingselskaber

 

        X

      X

     (X)

Holdingselskabsetablering,
kombinationssager med ombytning og spaltning
af nystiftet holdingselskab

 

        X

 

      X

Etablering af nyt datterselskab

 

        X

      X

Etablering af et eller flere
nye søsterselskaber (grenspaltning)

 

 

 

      X

Udskillelse af et selskabs aktiviteter til to
eller flere selskaber (ophørsspaltning)

 

 

     (X)

      X

Sammenlægning af to eller
flere selskaber til et selskab (ophør)

    X

 

 

Sammenlægning af to eller
flere selskabers aktiviteter
til drift i et selskab

    X

      X

      X

 

 

Omstruktureringsreglerne benyttes ofte som led i udvikling af en virksomhed, forberedelse til ejerskifte eller generationsskifte mv. Uden disse muligheder ville mange dispositioner ikke blive gennemført som følge af de skatter, der ville blive resultatet af en skattepligt overdragelse mv.

Reglerne er komplekse og kræver derfor nøje drøftelse med revisor eller skatteafdelingen forinden anvendelse.

in
Share
f
Share
Share