Moms

Moms, told og afgifter er en betydelig udgift for virksomheder. Virksomheder og personer ønsker derfor, at beskatningsgrundlaget er optimeret efter selskabets forhold, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte moms og afgift. Vi hjælper gerne med at optimere moms-, told- og afgiftsforhold, herunder udnytte muligheder og afdække risici.

Vor rådgivning sikrer, at alle relevante afgiftsmæssige forhold belyses - såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner. Kun herved kan virksomheden optimere afgiftsbetalingen på kort og lang sigt. Beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Når virksomheden har transaktioner ud over landets grænser, får afgiftsforhold særlig betydning. Der er store forskelle mellem landene - også imellem vore EU-medlemslande. Sammen med vores netværk af kollegaer i andre lande kan vi hjælpe med alle problemstillinger inden for moms, told og afgifter.

Vi yder bl.a. rådgivning inden for disse områder:

  • Korrekt moms-, told- og afgiftsafregning
  • Handel over landegrænser
  • Maksimal godtgørelse af energiafgifter
  • Strukturering af transaktioner, planlægning mv.
  • Optimering af moms-, told- og afgiftsbetaling
  • Momsafstemning og administration.
in
Share
f
Share
Share