Lønsum

De fleste virksomheder med momsfrie aktiviteter er omfattet af loven om lønsumsafgift. Afgiften er en skat på virksomhedens lønudgifter. Samtidig med at virksomheden er pålagt at betale lønsumsafgift, er fradragsretten for moms tilsvarende beskåret.

Følgende aktiviteter er lønsumsafgiftspligtige:

 • Sundhedspleje (eks. læger, hospitaler, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter mv.)
 • Undervisning
 • Sportsforeninger
 • Kulturelle organisationer (dog undtaget museer, biblioteker m.fl.)
 • Administration af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Personbefordring
 • Rejsebureauer
 • Bedemænd
 • Avissalg
 • Lotteri

Finansielle virksomheder betaler den højeste lønsumsafgift med 9,13% af lønsummen. Hvis der er tale om en virksomhed, der har andre aktiviteter end de finansielle, så anvendes denne metode kun, hvis den finansielle aktivitet er virksomhedens hovedaktivitet.

Foreninger, fonde, organisationer betaler lønsumsafgift af 5,33% af lønsummen. Hvis der er tale om en finansiel aktivitet, bliver fonden, foreningen m.fl. dog omfattet af lønsumsafgiften med 9,13% af lønsummen.

Alle andre beregner lønsumsafgift af 3,08% af lønsummen +/- 3,08% af overskud/underskud ved den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.

Det bør altid sikres, at virksomheder, der har momsfri aktivitet, ikke samtidig er pligtige til at betale lønsumsafgift. I praksis overser mange nystartede virksomheder m.fl. lønsumsafgiften.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at få en konkret vurdering af eventuel pligt til at betale lønsumsafgift.

in
Share
f
Share
Share