Skatteplanlægning

Virksomhedsejer og skatteplanlægning

Som ejer og evt. leder af en virksomhed kan det være vanskeligt at holde virksomhedens økonomi adskilt fra privatøkonomien. Privatøkonomisk er der i sagens natur stor afhængighed af udviklingen i virksomheden.

Det er vores erfaring, at det er uhyre vigtigt for ejeren og dennes nærtstående, at der sikres en klar adskillelse, således at der er overblik over de økonomiske muligheder og begrænsninger.

Vi har en særlig stor erfaring med netop at rådgive ejerledede virksomheder. Vi ved, at en sund privatøkonomi og dermed ro til at lede og drive virksomheden optimalt er helt afgørende for virksomhedens udvikling. Vi ved også, at det privatøkonomiske råderum på kort og lang sigt er meget afhængig af virksomhedens evne til at skabe indtjening og dermed udlodningsmulighed i form af overskud og realisationsavancer mv.

I løbet af virksomhedens levetid er der en række forhold, der en eller flere gange påkalder sig særlig opmærksomhed. Vi har nedenfor angivet enkelte områder:

Ledelsesmæssigt generationsskifte

Ved køb af en virksomhed, enten fra en uafhængig sælger eller fra et nærtstående familiemedlem, er der behov for en omfattende gennemgang af økonomiske forhold, herunder skatte- og afgiftsmæssige forhold. Der kan på et senere tidspunkt være ønske om at sælge virksomheden, videreoverdrage helt eller delvist til næste generation mv. Uanset hvad der er tale om, er der behov for en stor grad af analyse og planlægning for at den endelige løsning er optimal på kort og lang sigt.

Vi inddrager naturligvis også andre forhold, herunder familiemæssige og personlige fremtidsplaner mv. i overvejelserne. Det er nødvendigt at inddrage såvel de ”hårde” som ”bløde” overvejelser for at finde frem til den bedste løsning.

Den 3. alder

Naturligvis er virksomhedens fremtid efter et generationsskifte ofte af stor vigtighed for den nuværende ejer. Ud over at sikre virksomhedens fortsatte udvikling, har ejeren et ønske om at kunne sikre sig økonomisk med opsparing, pensioner mv.

Økonomisk generationsskifte

Overdragelse af værdier til børn ved gave eller ultimativt ved arv er den sidste beslutning. Det er vigtigt, at det planlægges på en ordentlig måde - såvel for forældregenerationen som for næste generation. Ud over de skatte- og afgiftsmæssige regler er der et stort behov for juridisk rådgivning i relation til testamente, særeje, aktionæroverenskomster mv.

Vi evner at ”komme hele vejen rundt” om den ofte vanskelige beslutning om overdragelse af ledelse og værdier til næste generation, samtidig med at der skal sikres råderum til at realisere egne ønsker for fremtiden. Af relevante beslutningsområder kan nævnes følgende eksempler:

  • Forretningsudvikling
  • Virksomhedsbeskatning, muligheder for planlægning af fremtidig indkomst
  • Virksomhedsomdannelse og omstrukturering af virksomheden
  • Likviditetsstyring og -planlægning
  • Generationsskifte
  • Salg af virksomhed
  • Investeringsovervejelser, afkast ctr. risiko
  • Pensionsopsparing ctr. opsparing privat og i selskab
  • Skatteoptimering
  • Privatøkonomisk rådgivning

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share
vr porn