Bilregistrering

Bilregistreringsafgifter

Bilregistrering er langt fra en let disciplin at håndtere - men den er vigtig at have en struktureret tilgang til. Hvorfor og hvordan skal du registrere din bil? Læs mere her.

Bilregistrering: Hvorfor og hvordan

Ved opgørelsen af bilregistreringsafgiften er der en risiko for, at afgifterne er forkert opgjort, idet reglerne på området er meget komplekse.

Naturligvis har bilregistreringsafgiften allerstørste betydning for bilkøberne, men også for udlændinge der kommer til Danmark, bilforhandlere m.fl. kan det have stor økonomisk betydning, at opgørelsen er korrekt.

Der er senest åbnet mulighed for, at ansatte i udenlandske virksomheder eller erhvervsdrivende, der enten har etableret sig eller udfører virksomhed i udlandet, kan benytte firmabil uden registreringsafgift, selvom de har bopæl i Danmark.

Udfordringer med bilregistrering?

Vores erfaring er, at der er særlige vanskeligheder med bilregistreringer ved bl.a.

 • Beregning af registreringsafgift
 • Mulighed for afgiftsfritagelse
 • Udførsel af biler til udlandet
 • Indregistrering i Danmark
 • Varebiler mv.

Hos Beierholm har vi mange års erfaring inden for skat og afgifter, og vi bistår gerne med gennemgang af din virksomheds procedurer for at sikre, at der betales de korrekte bilregistreringsafgifter.

Kontakt en revisor eller skatteafdelingen i dag for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

Vi står klar til at hjælpe dig videre.

Dyk længere ned i facetterne omkring bilregistrering - vi guider dig her:

Bilregistrering for firmabiler

I forhold til bilregistrering er firmabiler fritaget for dansk registreringsafgift i følgende tilfælde: 

 • Bilerne er stillet til rådighed for en ansat med dansk bopæl af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU-/EØS land
 • Biler bruges af en erhvervsdrivende med dansk bopæl, der har etableret virksomhed i et andet EU-/EØS land, hvis bilen bruges af virksomheden i et andet EU-/EØS land
 • Biler bruges af en erhvervsdrivende med dansk bopæl, der udfører tjenesteydelser i et andet EU-/EØS land, hvis bilen bruges af virksomheden i et andet EU-/EØS land. Det forudsætter dog, at bilen overvejende benyttes i udlandet.

Det betyder, at enten et dagskriterium eller et kilometerkriterium skal være opfyldt:

Kilometerkriteriet for firmabiler

Til kørsel i udland regnes:

 • Erhvervsmæssig kørsel i udlandet
 • Kørsel fra dansk bopæl til udenlandsk arbejdsplads inkl. strækning fra bopæl til grænse

Til kørsel i Danmark regnes:

 • Erhvervsmæssig kørsel i Danmark
 • Privat kørsel i Danmark

For en 12-måneders-periode skal den erhvervsmæssige kørsel i udlandet (inkl. hele strækningen mellem bopælen i Danmark og arbejdet i udlandet) udgøre flere kørte kilometer end den samlede kørsel i Danmark (ekskl. kørsel mellem bopælen og grænsen til udlandet).

Formålet med kørslen i udlandet skal blot have et helt eller delvist erhvervsmæssigt formål. I så fald tæller hele kørslen fra bopæl med som kilometer i udlandet.

Dagskriteriet for firmabiler

Dage i udlandet:

 • Bilen bruges samme dag både i Danmark og udland, begge steder helt eller delvist erhvervsmæssigt
 • Bilen bruges samme dag både i Danmark og udland. Erhvervsmæssigt i udland og privat i Danmark

Dage i Danmark:

 • Bilen bruges samme dag i Danmark og i udland. Privat i udland og erhvervsmæssigt i Danmark
 • Bilen bruges samme dag i Danmark og i udland til privat kørsel
 • Bilen er ikke i brug

For en 12-måneders-periode tælles sammen, hvor mange dage bilen har været anvendt i Danmark.

 Vil du gerne læse mere? Vi har lavet et dokument om skat, moms og afgifter for personbiler.

in
Share
f
Share
Share