Energi og miljø

Reglerne inden for energiafgiftsområdet er komplekse. Derfor er der stor risiko for at håndtere afgifter forkert. Vi hjælper med, at virksomheden kun betaler de korrekte energiafgifter.

Vi kan afdække de vigtigste forhold i forhold til særlovgivningen på området, herunder optimering af fradragsmuligheder og tilskudsordninger. Det er vigtigt, at virksomhedens procedurer og beregningsmetoder hele tiden er opdaterede og hensigtsmæssige. Kun herved kan det sikres, at der ikke betales for meget i energiafgifter.

Det er vores erfaring, at følgende områder typisk volder vanskeligheder:

  • Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarmeenergi
  • Opgørelse af overskudsvarme
  • Ændringer i afgiftssatser
  • Opsætning af målere
  • Godtgørelse af eldistributionsbidrag
  • Godtgørelse af vandafgift
  • Elradiatorer og elektriske vandvarmere
  • Brændstof til motordrift.

Erfaringen siger os også, at en del firmaer overser de tilskudsmuligheder, der er en vigtig del af den grønne afgiftspakke.

En del virksomheder har, hvis de indgår en aftale med Energistyrelsen om energi-effektivisering mv., mulighed for at få del i de midler, der er afsat til statstilskud til dækning af CO2-afgifter.

Kontant din revisor eller skatteafdelingen for at få en konkret vurdering, eller læs vores publikation Energiafgifter for en kort introduktion.  

in
Share
f
Share
Share