Udlejning af boligen - forældrekøb

Når ejendommen er købt, og barnet er flyttet ind, påbegyndes den erhvervsmæssige udlejning.

Skattemæssigt er der tale om erhvervsmæssig udlejning, da forældrene ikke selv anvenderejendommen til egen bolig, hvorfor man reelt som forældre bliver selvstændigt erhvervsdrivende og i den forbindelse skal have en udvidet selvangivelse.

Det betyder også, at man skal opgøre og selvangive over- eller underskud fra udlejningen. Der er en lang række skattemæssige regler, som man derfor skal have i mente, når man påbegynder den erhvervsmæssige udlejning.

Der skal bl.a. aftales en husleje, som skal svare til markedsværdien. Ved markedsværdien forstås hvad der ville blive krævet i husleje for et sammenligneligt lejemål, mellem to uafhængige parter. Lejeaftalen og den fastsatte markedsværdi behøver ikke være udtryk for, hvad der rent faktisk bliver betalt i husleje af barnet. Barnet kan godt betale en mindre husleje, hvilket imidlertid har nogle skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser for forældrene og kan have skattemæssige konsekvenser for barnet.

Forældrene skal medregne, hvad der svarer til markedsværdien til den skattepligtige indkomst ved opgørelse af resultatet af udlejningen. Dette uanset, at barnet evt. har betalt mindre. Dette kaldes for den objektive udlejningsværdi, som er, hvad forældrene skal beskattes af, og ikke hvad der rent faktisk er blevet betalt i husleje.

in
Share
f
Share
Share