Gave i stedet for lav husleje - forældrekøb

Det ligger lige for, at man vælger at opkræve den lavest mulige husleje ved udlejning til barnet.

Det er samtidig også en naturlig løsning, at der opkræves en endnu lavere husleje, hvis barnet har vanskeligt ved at finansiere huslejen, eller hvis man ønsker at give en gave til barnet.

Hvis lejen afviger i forhold til markedsniveauet, kan skattemyndighederne pålægge forældrene en merskat, fordi forskellen vil blive betragtet som en ikke fradragsberettiget gave til barnet.

Som alternativ til en lav husleje kunne der i stedet ske betaling af fuld markedsleje, og forældrene kunne i stedet give en kontant gave til finansiering heraf til barnet. Derved undgås ovenstående risici og uhensigtsmæssigheder. Den afgiftsfrie gave kan i alt udgøre DKK 67.100 (i 2020). Hvis begge forældre ejer boligen, udgør grænsen for betaling af gaveafgift det dobbelte beløb (DKK 134.200).

Den afgiftsfrie gave indgår ikke i den personlige indkomst for barnet, hvorfor det ikke har betydning for størrelsen af den SU, som barnet evt. er berettiget til.

in
Share
f
Share
Share