Merværdi ved revision

Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Det har i en menneskealder været et lovmæssigt krav, at danske aktie- og anpartsselskaber skulle have revideret og påtegnet deres regnskaber af en revisor. 

Nye valgmuligheder

Nu er lovgivningen om revision blevet ændret, og det berører en række mindre virksomheder - uanset hvilken selskabsform de er organiseret i, hvis de opfylder nogle specifikke forudsætninger.

Læs mere.

in
Share
f
Share
Share
vr porn