Regnskabsmæssige konsekvenser af den nye ferielov

Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft pr. 1. september 2020. Ifm. overgangen fra den gamle til den nye ferielov vil der være en overgangsperiode med særlige regler. 

Den nye ferielov viderefører dels principper fra den gamle ferielov, men introducerer også nye mere fleksible og tidsvarende principper.

Den nye ferielov har regnskabsmæssige konsekvenser for årsrapporter, der aflægges efter årsregnskabsloven (ÅRL), og de er nærmere beskrevet i vores artikel om regnskabsmæssige konsekvenser af den nye ferielov. Artiklen kan også anvendes af virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS.

Artiklen er disponeret således:

1. Gammel kontra ny ferielov

2. Metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelse

3. Feriepengeforpligtelse for direktører

4. Forskudsferie

5. Typer af forpligtelser efter ny ferielov

6. Opgørelse af feriepengeforpligtelse (den konkrete metode)

7. Opgørelse af skyldige feriemidler (overgangsperioden)

8. Ændring i metode for opgørelse af feriepengeforpligtelse

9. Konsekvenser for regnskabsårene 2018-2020.

 

Hent artiklen her

 

Kontakt en revisor i Beierholm. Vi hjælper gerne.

Find en revisor nær dig

  

 

 

 

in
Share
f
Share
Share