Årsregnskabsloven

Langt hovedparten af danske virksomheder aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. Det samme gør langt hovedparten af Beierholms kunder, og vi har derfor opbygget en betydelig erfaring med assistance med udarbejdelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven samt rådgivning om mulighederne, som loven giver de danske virksomheder i jagten på det retvisende billede.

Vi benytter moderne og innovative værktøjer, hvilket direkte kan oversættes til ”virkelig meget kvalitet for pengene” til vores kunder. 

Ændringer til årsregnskabsloven gældende fra 2020

Ændringerne til årsregnskabsloven gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere (2020 og 2020/21-årsrapporter). 

Beierholm har udarbejdet en publikation, som omhandler ændringerne til årsregnskabsloven og fungerer som en guide til implementering af ændringerne i 2020.

Guiden kan hentes her.  

Beierholm har endvidere udarbejdet ændringsoversigter, der har til formål at give overblik over ændringer til årsregnskabsloven for årsrapporter, der begynder den 1. januar 2020 eller senere (2020 eller 2020/2021-årsrapporter).

Brug ændringsoversigten til at vurdere, hvilke ændringer der er relevante for din virksomhed.

Tjekliste til årsregnskabsloven pr. regnskabsklasse

Her finder du vores tjekliste til årsrapporten 2019 pr. regnskabsklasse, som har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse.

Tjeklister til årsrapporten 2020 er under udarbejdelse og vil blive lagt ud snarest muligt. Tjeklister til årsrapporten 2020 vil indeholde ændringer til årsregnskabsloven vedtaget i december 2018, som gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere (2020 og 2020/21-årsrapporter). Læs mere ovenfor.

Kontakt os. Vi hjælper gerne.

in
Share
f
Share
Share