Strategisk udvikling

Alle virksomheder har vel en drøm om at kunne se ind i fremtiden. Såvel praktikere som teoretikere har da også altid arbejdet med modeller og metoder, som kunne støtte virksomhederne i deres bestræbelser på at skabe en så attraktiv virksomhedsretning, som overhovedet mulig.  

Langtidsplanlægning, strategisk planlægning, strategisk udvikling, strategisk ledelse o.s.v. er alle begreber, som dækker over det faktum, at man på systematisk måde har ønsket at beskæftige sig med de fremtidige muligheder.

Problemet

Det bliver ofte sagt, at vurdering af den fremtidige udvikling er umulig, fordi "tingene" går for stærkt. Det er en sandhed med modifikationer, for udviklingens hastighed behøver ikke at komme bag på nogen. Set i bakspejlet er det ofte manglende kontinuitet i udviklingen, der har skabt problemerne. Oliekrisen er det bedst kendte eksempel på, at udviklingen simpelthen stoppede for en stund og blev afløst af kaos. 

I dag er det forhold som store kapitalkoncentrationer, der valutarisk kan tvinge selv store nationer i knæ, eller politiske og religiøse frigørelsesprocesser med krig til følge, som kan gøre det svært at tage bestik af fremtiden.

Udviklingstrend

Nævnte forhold er da også hovedårsag til, at langtidsplanlægning er et overstået begreb - man kan simpelthen ikke regne med en kontinuerlig udviklingstendens, hvorfor der heller ikke kan laves realistiske planer. 

I stedet går bestræbelserne ud på at tegne et målbillede af, hvordan man kunne tænke sig, at virksomheden skal se ud i en ubestemt fremtid. Samtidig søger man at stræbe efter tilstande, hvor det er muligt at opfange og reagere på nye mønstre i omverdenen. Virksomheden vil dog stadig kunne påvirkes af uforudsete forhold, men udviklingsretningen vil kunne opretholdes, selv om der i perioder bliver "slinger i valsen" eller sagt på en anden måde, der er ingen langtidsplaner, som fuldstændig går i opløsning.

Overvejelser

En forudsætning for en rimelig stabil udvikling er selvsagt, at der arbejdes med tingene, således at udviklingen hele tiden går i den rigtige retning.

 

Selv om det - specielt for den mindre og mellemstore virksomhed med begrænsede ressourcer - er vanskeligt at håndtere en sådan løbende strategisk udviklingsproces, er det nødvendigt på den ene eller anden måde at tage højde for mere end blot "dagen og vejen". Der må med jævne mellemrum afsættes tid til strategiske overvejelser. 

Da "strategisk udvikling" er et omfattende og vanskeligt område, er det nødvendigt i enhver virksomhed at følge en fastlagt plan/model, der sikrer, at virksomheden kommer de enkelte områder igennem på en struktureret måde. 

En ofte anvendt systematik omfatter:

  • Analyse af omgivelser
  • Analyse af organisation
  • Sammenhænge i firmagrundlag
  • Ajourføring/fastlæggelse af strategisk plan
  • Organisatoriske ændringer.  

Det er selvsagt vigtigt, at overvejelserne resulterer i konklusioner, som alle gøres bekendt med.

Forudsætninger for succesfuld gennemførelse

"Snak" om fremtiden i form af en struktureret, strategisk udviklingsproces får ofte lav prioritet i virksomheden. Varesalg og andre jordnære ting er trods alt lettere at håndtere. 

Et positivt udbytte af processen forudsætter derfor bl.a.:

  • Eget, helhjertet valg
  • Kompetent projektgruppe
  • Engagement
  • Information. 

Mindre og mellemstore virksomheder søger ofte ekstern bistand til at styre processen - specielt i opstartsfasen. Det er imidlertid vigtigt, at virksomheden selv tager slæbet, og at den eksterne assistance begrænses til - ud over processtyringen - primært at deltage som sparringspartner. 

Beierholm har i organisationen medarbejdere, der både i teori og praksis beskæftiger sig med denne form for rådgivning, ligesom vi har mulighed for at samarbejde med professionelle konsulentfirmaer. De er således velkommen til at kontakte os, hvis De har behov for assistance også på dette særlige område.

in
Share
f
Share
Share