Generationsskifte strategi

En virksomhed er ofte sårbar og dens overlevelsesevne truet i forbindelse med generationsskifte. Sårbarheden kan skyldes problemer som følge af arveregler, skatter og afgifter, deres likviditetsmæssige konsekvenser og sikring af en professionel ledelse. Denne information beskriver kort nogle af de overvejelser, De bør gøre Dem forud for et generationsskifte.

Rådgivere

Det er vigtigt, at virksomheden og dens ejere så tidligt som muligt overvejer, hvordan generationsskiftet skal gennemføres. Samtidig inddrages rådgiverne - advokat, revisor og pengeinstitut - som sparringspartnere.

Målsætning

I familieejede virksomheder vil en typisk målsætning for generationsskiftet være:

 • Ligedeling af formuen mellem børnene
 • Skatte- og afgiftsmæssigt billigst muligt
 • Virksomheden sikres og bevares. 

Der skal tages stilling til, om punkterne i målsætningen internt er i overensstemmelse med hinanden. Er det f.eks. muligt at bevare virksomheden, uden at en eller flere arvinger begunstiges?

Overvejelser

Følgende forhold bør overvejes:

 • Seniorfamiliens hensigter
 • Arveretlige og økonomiske muligheder
 • Virksomhedens situation og fremtid
 • Efterlevende ægtefælles og børns situation
 • Ledelsesmæssige risikofaktorer
 • Skatter og afgifter
 • Likviditet. 

Sammen med rådgiverne bør familien finde svar på:

 • Er ægtefællerne enige om hensigterne med fordelingen af formuen?
 • Giver generationsskiftet ledelsesmæssige problemer?
 • Vil senior overgive ledelsen nu?
 • Har junior den fornødne baggrund økonomisk samt ledelses- og acceptmæssigt i organisationen?
 • Skal det ledelsesmæssige og økonomiske generationsskifte gennemføres samtidigt?

Overordnede forudsætninger

Efter de indledende overvejelser bør følgende særligt vurderes:

 • Har virksomheden nogen fremtid?
 • Har arvingerne evnerne til at videreføre virksomheden?
 • Kan der findes en fremmed leder, som kan drive virksomheden?
 • Bør planerne skrinlægges på grund af virksomhedens manglende overlevelsesevne?

Løsninger

De alternative tidsmæssige muligheder for generationsskifte er:

 • Udskydelse - det vil sige skifte ved død
 • Fremrykning - gennem gave/salg mens ejeren lever. 

Disse to muligheder kan kombineres i et delvist fremskudt generationsskifte. Hvilken løsning, der er den bedste i det aktuelle tilfælde, vurderes gennem udarbejdelse af flerårige budgetter for virksomheden og for senior og junior. 

Beierholm har deltaget i en lang række tilrettelæggelser og gennemførelser af generationsskifte og rådgiver også gerne dig og din virksomhed.

in
Share
f
Share
Share