Salgsmodning

Hvornår er man parat?

Generationsskifte eller salg af virksomhed er noget af det vanskeligste for en virksomhedsejer. Tidspunktet for at ændre på både ejerskab og ledelse kan være vanskeligt at fastsætte. Samtidig skal den hidtidige virksomhedsejer starte et nyt kapitel i sin tilværelse. Det kræver grundige overvejelser og forberedelser i god tid.

Generationsskifte af ejerledede virksomheder betyder, at der både skal findes ny ledelse og et nyt ejerskab. Måske i regi af familien, måske gennem inddragelse af medarbejdere eller gennem et helt andet ejerskab. Måske er det rette valg at lade virksomhedens værdier blive kapitaliseret gennem salg til institutionelle investorer eller kapitalfonde.

Du kender selv værdierne i din virksomhed i form af medarbejdere og produkter/ydelser, samt netværket til kunder og leverandører. Disse værdier skal bevares ved et salg, og køber skal se mulighederne i at udvikle værdierne yderligere. Det er især vigtigt for at skaffe den nødvendige finansiering.

Det rette valg af metode og tidspunkt rejser mange spørgsmål, og der kan gives mange svar. Afgørende er det imidlertid, at virksomhedens ejer/ejere har stillet sig selv nogle spørgsmål. Bl.a. om, hvornår og hvordan virksomheden skal afhændes, og om virksomheden er i den optimale kondition for en given køber?

Vi har i Beierholm udviklet et arbejdsværktøj og en metode, som kan hjælpe med at skabe de bedst mulige vilkår, når en virksomhedsejer ønsker at afhænde virksomheden. Vi kalder dette værktøj carat+ - og det er vores overbevisning og erfaring, at vi med dette værktøj kan yde den optimale rådgivning og hjælp til at realisere ejerens mål og ønsker for virksomhedens fremtid.

Har du lyst til at læse mere om emnet, kan vi henvise til de generelle oplysninger - læs bl.a. “Køb og salg af virksomhed” og “Forøg værdien af din virksomhed”.

Vi assisterer naturligvis gerne med yderligere rådgivning i konkrete forhold. Det handler om at finde det rette tidspunkt for dig og din virksomhed - og på de rigtige vilkår.

Den rigtige timing kommer ikke af sig selv

Når diamanter skal forædles til den højeste værdi, skal noget måske skæres væk, og derefter skal diamanten styrkes og forfines ved den rigtige slibning og trimning.

Akkurat sådan er det også, når virksomheder skal sælges. Det bør naturligvis ske, når virksomheden er i topform. Det er den måske ikke på netop det tidspunkt, hvor beslutningen om at sælge bliver truffet. Som i så mange andre forhold handler det derfor om den rigtige timing, som man bedst opnår ved en ordentlig forberedelse i god tid.

Med værktøjet carat+ har vi en arbejdsmetode i vores rådgivning, som optimerer opmærksomheden mod de muligheder, der findes i den aktuelle situation.

Det videre forløb - Hvordan kommer du videre?

Vi kan hjælpe med at skabe overblik og få sat tingene i system. Vi kan hjælpe med at identificere og synliggøre værdierne i din virksomhed. Dermed bliver det nemmere at få den rigtige pris for virksomheden og at realisere dine mål og ønsker for både din egen og virksomhedens fremtid, på de bedst mulige vilkår.

Find og kontakt dit nærmeste Beierholm kontor.

in
Share
f
Share
Share