It-kontroller

Revision af it-kontroller 

IT-revision er for mange virksomheder en naturlig del af den risikobaserede revision. Det gælder, når virksomhedens it-systemer vurderes at kunne udgøre en risiko for virksomhedens muligheder for at opretholde en normal drift eller aflægge sit regnskab. I de tilfælde skal revisor vælge at lade revision af virksomhedens interne it-kontroller eller applikationskontroller indgå i den samlede finansielle revision. Virksomhedens generelle it-kontroller omfatter de politikker og processer, som virksomheden har etableret omkring sine it-systemer. Applikationskontrollerne er kontroller i selve it-systemerne, som har til formål at kontrollere, at systemet fungerer efter hensigten. 

Digitalisering øger behov for it-revision

Hos Beierholm oplever vi et stigende behov for revision af de interne it-kontroller. Det skyldes naturligvis den øgede digitalisering og dermed stigende kompleksitet i it-løsningerne, som finder sted i stort set alle typer virksomheder og brancher. Tilbagemeldinger fra vores kunder er positive. Den feedback, de får fra os, giver værdifuldt input til deres arbejde med it-kontroller og –processer og gør det ofte muligt at foretage justeringer, som på én gang øger både sikkerhed og effektivitet. 

Samarbejde med andre revisorer

Beierholm har gode erfaringer med at arbejde sammen med andre revisorer, som alene har kompetencer inden for den finansielle revision, men som har kunder, hvor it-revision er påkrævet. Vi ved, hvordan vi skal tilrettelægge arbejdet, så det fra virksomhedens side opleves som én sammenhængende revisorydelse.

Næste skridt?

Hvis du er i tvivl, om revision af de interne it-kontroller eller applikationskontrollerne er nødvendig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uformel afklaring. Vi har erfaringen og kan hurtigt vurdere, hvad der er behov for. Hvis vores drøftelse munder ud i et egentligt samarbejde, sikrer vi naturligvis et fælles aftalegrundlag inden arbejdet igangsættes. 

 

Kontakt IT-revisionsafd.

 

Kim Larsen
Statsaut. revisor
Direkte tel. +45 33 38 99 31 
kla@beierholm.dk


Jesper Aaskov Pedersen
 
IT-Auditor, Manager
Direkte tel +45 33 38 98 10 
jpe@beierholm.dk 

in
Share
f
Share
Share