Erklæringer

ISAE 3402, 3000 & ISRS 4400DK

Beierholm udfærdiger revisorerklæringer i henhold de internationale standarder, dvs. erklæringer i IS++ familien. Erklæringsafgivelsen sker bl.a. i forbindelse med outsourcing af virksomhedens it-drift til en professionel serviceleverandør.

ISAE 3402

Revisorerklæring om generelle it-kontroller, applikationskontroller mv., som har relevans for de ydelser, som serviceleverandører leverer til deres kunder, ofte i forbindelse med outsourcing af it. ISAE 3402 erklæringer kan have forskellige referencerammer, oftest anvendes ISO27001 + 2 (regelsæt for styring af it-sikkerhed).

ISAE 3000

Bruges til andre kontroller hos serviceleverandører end dem, som er dækket af ISAE 3402, f.eks. kontrol af behandling af personoplysninger, SLA’er eller aftale om outsourcing.

ISRS 4400

Revisorerklæring om aftalte arbejdshandlinger. Revisor giver ikke en overordnet konklusion, men udfører og rapporterer resultatet af specifikke handlinger, som er aftalt med kunden. 

Hvorfor revisorerklæring?

Revisorerklæringerne bruges primært af serviceleverandører, dvs. virksomheder, som står for it-drift, afvikler it-systemer eller behandler data for andre virksomheder. Afgørende for kundevirksomhederne er, om de indkøbte services er væsentlige for virksomhedens drift, og at der derfor er behov for sikkerhed for, at services leveres som aftalt. Leverer man it-services til offentlige myndigheder, skal man være opmærksom på, at det er et lovfæstet krav, at kvaliteten af ydelsen kan dokumenteres. Mange private aftagere af it-services i den finansielle sektor har valgt at underlægge sig selv de samme krav, som stilles til offentlige myndigheder, mens mange private aftagere i andre brancher af egen drift vælger at kræve revisorerklæringer, fordi de indkøbte services er væsentlige for virksomhedens drift. 

Beierholm – vi har prøvet det før

Beierholms it-revisorer har mange års erfaring i at udarbejde revisorerklæringer samt i at være tovholder på den proces, som i nogle tilfælde er nødvendig for at leve op til kravene i revisorerklæringen.

Næste skridt?

Ikke to forløb frem mod en revisorerklæring er ens. Det afhænger af type virksomhed – er det f.eks. første gang, man skal have udarbejdet revisorerklæring - og type erklæring. Kontakt os for en gratis og uforpligtende indledende snak, hvor vi finder frem til, hvilken type erklæring, som er relevant for jeres virksomhed samt skitserer, hvad der skal til, for at I kan få jeres revisorerklæring. 

 

Kontakt IT-revisionsafd.

 

Kim Larsen
Statsaut. revisor
Direkte tel. +45 33 38 99 31 
kla@beierholm.dk


Jesper Aaskov Pedersen
 
IT-Auditor, Manager
Direkte tel +45 33 38 98 10 
jpe@beierholm.dk 

in
Share
f
Share
Share