It-revision

It-revision – krav eller valg? 

Virksomheder, som benytter it-revision, deler sig groft sagt i to grupper: It-revision er et ufravigeligt kundekrav eller it-revision er et valg.

It-revision som krav

Offentlige myndigheder samt banker og forsikringsselskaber er selv omfattet af krav om it-revision og er samtidig blandt de virksomheder, som kræver, at deres underleverandører af it-drift, databehandling o.l. kan dokumentere, at it-processerne planlægges og afvikles på sikker og forsvarlig vis. Sikkerhedsbekendtgørelsen, som er en udmøntning af dele af persondataloven, giver et godt bud på, hvad sikker og forsvarlig it-drift og databehandling er. Den benyttes af offentlige myndigheder og til en vis grad også af private virksomheder.   

It-revision som valg

Flere og flere virksomheder i it-branchen vælger at lade deres it-processer revidere. Det er typisk virksomheder, hvor en vigtig del af forretningsgrundlaget og brandet er, at it-processerne er på plads, og at det kan dokumenteres. Flertallet af disse virksomheder ser desuden en fordel i at bruge it-revisionen som en del af deres markedsføring. Der kan også være tale om en branchespecifik certificeringsordning, som er baseret på it-revision, som f.eks.DCC’s (Danish Cloud Community) Cloudcertifikatet. 

Beierholm tilbyder alle former for it-revision

Beierholm tilbyder den komplette vifte inden for it-revision. Vi har, hvad du søger, hvad enten it-revision er et krav eller et valg. Læs mere på siderne her, brug evt. denne lille guide:

  • ISAE 3402 & 3000 samt ISRS 4400DK. Internationale revisorerklæringer, der kan danne ramme for de fleste it-revisionsopgaver. Læs mere...
  • It-revision som en del af den finansielle revision. Er virksomhedens it- og applikationskontroller effektive? I rollen som it-revisorer samarbejder vi også med andre revisionsfirmaer, som ikke selv har denne kompetence. Læs mere … 
  • Individuel rådgivning. It-revision for første gang? Brug for sparring til at fintune eksisterende processer? 
  • DCC kvalitetsmærke. Brancheforeningen af it-hostere har udviklet deres eget certificeringsordning med udgangspunkt i ISAE 3402. Beierholm viser vej gennem certificeringen. Læs mere … 

Beierholm er kvalitetssikker...

Læs mere om, hvordan vi i Beierholm kvalitetssikrer vores eget arbejde inden for it-revision, om vores kunder og kompetencer.

 

Kontakt IT-revisionsafd.

 

Kim Larsen
Statsaut. revisor
Direkte tel. +45 33 38 99 31 
kla@beierholm.dk


Jesper Aaskov Pedersen
 

IT-Auditor. Manager 
Direkte tel +45 33 38 98 10 
jpe@beierholm.dk

 

Allan Nielsen

IT-Auditor. Konsulent 
Direkte tel +45 96 34 79 27 
anx@beierholm.dk

in
Share
f
Share
Share