Økonomistyring og ledelsesrapportering

er forudsætninger for den daglige ledelse i enhver virksomhed. Ikke blot for at styre effektivt i dag, men også som redskaber til planlægning af de fremtidige handlinger.

Med den daglige kontakt til en bredt sammensat kundekreds i forskellige brancher oplever vi som revisorer ofte, at virksomheders systemer for rapportering og økonomisk styring ikke udnyttes optimalt. I andre situationer opleves det, at system og program ikke er vedligeholdt, eller fra leverandørens side ikke opbygget tilfredsstillende.

Gennem vores uddannelse og daglige, praktiske erfaringer hos vores virksomhedskunder, er økonomistyring og ledelsesrapportering nøglediscipliner. Gennem bl.a. vores revision og andre grundydelser kender vi de kritiske succesfaktorer og ved, hvor fælderne kan opstå, og hvad der skal gøres for at undgå dem.

På alle Beierholms kontorer findes medarbejdere med specialuddannelse i moderne it-systemer for økonomistyring og ledelsesrapportering. 

Alle vores it-rådgivere er uddannede revisorer og gennemgår en omfattende intern og ekstern uddannelse, sideløbende med deres faglige kompetence, der opnås ved praktisk revisorarbejde hos kunder i typisk mellemstore eller mindre virksomheder.

Beierholms it-rådgivere er endvidere uddannede som superbrugere i den praktiske anvendelse af økonomistyringssystemer; primært inden for produkterne fra Navision og Concorde.

Vores it-rådgivning omfatter såvel assistance ved anskaffelse af systemer som assistance ved mulige tilretninger af eksisterende systemers software.

Erfaringer viser, at virksomheders problemer med økonomisstyringssystemer ofte er begrundet i nogle af følgende forhold:

 • Systemets muligheder udnyttes ikke
 • Svigt fra softwareleverandør
 • Manglende brugerkvalifikationer
 • Manglende færdigudvikling af software
 • Fejl i teknisk opsætning eller software
 • Manglende tilpasning af standardsystem

Ofte er det et spørgsmål om at have kendskab til systemernes faciliteter – og at kunne udnytte mulighederne.

Problemerne står hyppigt i kontrast til de ønsker, som virksomheden typisk havde ved beslutning om anskaffelse af systemet. Erfaringer viser, at disse for hovedpartens vedkommende var begrundet i et eller flere af følgende ønsker:

 • Større effektivitet
 • Øget informationsflow og opbygning af viden
 • Bedre styring og grundlag for ledelse
 • Fleksibilitet i arbejdsforhold
 • Konkurrencefordele 

Når vi assisterer ved rådgivning i forbindelse med eksisterende systemer vil vore ydelser typisk omfatte bl.a.:

 • Analyse af informationsbehov og effektivitet
 • Tilretning af standardsystemer til virksomhedens behov
 • Afhjælpning af fejl, herunder kontakt til leverandører
 • Opbygning af rapporter og statistikker til økonomistyring og ledelsesrapportering
 • Assistance til beskrivelse af nødplaner
 • Vurdering af sikkerhedsprocedurer
 • Sparring med virksomhedens økonomi- og IT-ansvarlige om forbedret udnyttelse af IT-systemer
 • Projektledelse og implementering af forandringer
 • Igangsætning og instruktion af medarbejdere

Ved vores assistance ved anskaffelse af systemer vil faserne, afhængigt af virksomhedsstørrelse og systemernes kompleksitet, typisk omfatte:

 • Planlægning
 • Funktionsanalyse
 • Kravspecifikation
 • Vurdering af tilbud
 • Test og uddannelse
 • Igangsætning
in
Share
f
Share
Share