Vores medvirken

Gennem udførelse af vores revision og andre af vore grundydelser for vores kunder har Beierholm erhvervet indgående kendskab til vores kundevirksomheders forhold. Dette kendskab medfører, at vi som revisorer mener, at vi kan hjælpe vores kunder - også i forbindelse med en internationaliseringsproces. Mange af vores firmas revisorer har stor international erfaring. Herudover kender vi gennem vores medlemskab i RSM International revisorer i de fleste af de lande, hvor danske virksomheder umiddelbart har lyst til at etablere sig. Når vores kunder etablerer sig i udlandet, sker vor rådgivning i reglen i et samarbejde mellem Beierholm og kolleger i det pågældende udland. Både ved indtræden i RSM International og efterfølgende sker der en kvalitetskontrol af det enkelte medlemsfirmas arbejde. Vi har således erfaring for, at den rådgivning, du får af vores udenlandske kolleger, efter det pågældende lands niveau, svarer til det kvalitetsniveau, vi servicerer vores kunder på.

in
Share
f
Share
Share