Vores medvirken

Gennem udførelse af vores revision og andre af vores grundydelser for vores kunder har Beierholm erhvervet indgående kendskab til vores kundevirksomheders forhold. Dette kendskab medfører, at vi som revisorer mener, at vi kan hjælpe vores kunder - også i forbindelse med en internationaliseringsproces.

Mange af vores firmas revisorer har stor international erfaring. Herudover kender vi gennem vores medlemskab i det globale rådgivnings- og revisionsnetværk HLB revisorer i de fleste af de lande, hvor danske virksomheder umiddelbart har lyst til at etablere sig.

Når vores kunder etablerer sig i udlandet, sker vores rådgivning i reglen i et samarbejde mellem Beierholm og kolleger i det pågældende land. Både ved indtræden i HLB og efterfølgende sker der en kvalitetskontrol af det enkelte medlemsfirmas arbejde.

Vi har således erfaring for, at den rådgivning, du får af vores udenlandske kolleger, efter det pågældende lands niveau, svarer til det kvalitetsniveau, vi servicerer vores kunder på.

Vi er tæt på dig

Med Beierholm får du en sparringspartner, der kan hjælpe dig internationalt. Kontakt en fra vores team af landeansvarlige partnere. En uforpligtende snak kan måske hjælpe dig til at træde udover grænserne.

KONTAKTPERSONER

Hakon Rønn Jensen
International contact partner
Kontakt, øvrige lande
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 15
hrj@beierholm.dk

Henrik Welinder
Landeansvarlig Tyskland
Tel.: +45 66 15 85 55
Dir.: +45 63 15 49 00
hwe@beierholm.dk 

Jan Molin
Landeansvarlig UK
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 51
jrm@beierholm.dk 

Jan Stender
Landeansvarlig USA
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 99 16
jst@beierholm.dk 

Kim Larsen
Landeansvarlig Norden
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 99 31
kla@beierholm.dk 

Thomas Thomsen
Landeansvarlig Polen
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 77
jrm@beierholm.dk 

in
Share
f
Share
Share