Klar?

Er virksomheden parat til at blive international?

Som før nævnt er forberedelse en forudsætning for succes. Virksomheden skal altså være parat til internationalisering. I den forbindelse kunne man stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Har vi et internationalt tænkende og talende personale?
  • Er nøglepersoner mobile, så de - i hvert fald i en periode - kan og vil arbejde udenlands?
  • Har vi mentalt overskud til at tage fat på nye projekter og løse nye, måske vanskelige problemer - langt fra "egen andedam" ?
  • Er vi indstillet på at tænke langt og vente på resultatet, fremfor at satse på kortsigtede løsninger med hurtigt resultat?
  • Har vi et velfungerende økonomistyringssystem, der gør det muligt at følge med i, hvad der sker langt væk fra Danmark?
  • Har vi de økonomiske ressourcer, også selvom noget ikke går så let, som vi håbede

Doing Business In - er en serie af publikationer, der giver en koncentreret gennemgang af væsentlige forhold vedrørende etablering, regnskabs- og skatteforhold i forskellige lande. Du er velkommen til at kontakte os, hvis Du ønsker yderligere information.

in
Share
f
Share
Share