Den moderne økonomiafdeling

Den moderne økonomiafdeling er ledelsens sparringspartner

Økonomiafdelingen er en central livsnerve i enhver virksomhed, selvom den traditionelt har arbejdet inden for et sæt af veldefinerede rutiner og opgaver.

Sådan er det ikke længere. Smartere måder at arbejde på og nye digitale muligheder har medført, at der stilles andre forventninger til, hvad en moderne økonomiafdeling skal kunne levere.

Digitalisering er et andet ord for ”kvalitetstid”

I mangel af bedre ord kalder vi det ”digitalisering”, men i virkeligheden handler det bare om at bruge tiden lidt bedre, end vi gør i dag. Mere kvalitetstid. Hvorfor bruge 5 minutter på at rode efter et bilag i et ringbind, når man kan søge det frem på skærmen på et øjeblik? Hvorfor bruge tid på månedsrapportering, når man kan få tallene serveret på et sølvfad efter behov? Hvorfor bruge dyrebare kræfter på rutineopgaver, hvis man kan få dem løst ude af huset, hurtigt og billigt? 

Ved at udnytte disse muligheder kan den moderne økonomiafdeling blive en aktiv sparringspartner, der bruger langt mindre tid på bagudrettet rapportering og i stedet skaber overblik, indsigt og gennemsigtighed – og ikke mindst fremadrettet sparring om nye tiltag.

Men hvor skal man lige begynde som virksomhed – eller tage næste skridt?

Det er selvfølgelig ikke gjort i en håndevending. 

Intelligent Økonomistyring

Intelligent Økonomistyring er en palet af løsninger og rådgivningsydelser, der hjælper din økonomiafdeling til at slippe vante og tidskrævende rutiner, arbejde smartere – og blive en aktiv sparringspartner for ledelsen.

Det er en proces, hvor vi ser på, hvordan I får det optimale ud af jeres data – det vil sige bruger dem til at flytte forretningen. For data er ingenting i sig selv, hvis ikke de kan bruges til at skabe forandring – forandring, der hjælper jer til at nå de mål, I har sat jer.

Men det er også en proces, som kan være vanskelig at afsætte tid og ressourcer til i en travl hverdag, for det er et område, hvor der sker meget, og som det kan være svært at overskue mulighederne i. Desuden varierer den optimale løsning fra virksomhed til virksomhed. 

Derfor skræddersys rådgivningen efter jeres konkrete behov, så vi koncentrerer indsatsen der, hvor det giver mest mulig mening og værdi.

Fra data til handling

Målet med Intelligent Økonomistyring er at hjælpe økonomiafdelingen til bedre at kunne understøtte forretningens fremadrettede aktiviteter. Det sker ved at gøre ledelsen handlekraftig på et veloplyst grundlag – og til tider udfordre den med underbyggede indsigter. For når året er omme, er det virksomhedens evne til at omsætte relevant viden til konkret handling, der skaber værdi. 

Handlingspyramiden

Figuren har vi valgt at kalde for Handlingspyramiden. Den viser i enkel form, hvilke emner din virksomhed bør adressere for at få et godt udgangspunkt. 

Handlingspyramiden viser i enkel form, hvilke emner din virksomhed bør adressere for at få et godt udgangspunkt.

 

Det handler om:

  • Data: Har I overblik over jeres mange data? Hvilke måltal/KPI'er måler I jeres succes på?
  • Processer: Har I velbeskrevne og systematiserede arbejdsgange i økonomiafdelingen?
  • Systemer: Hvilke systemer - ERP-systemer, økonomisystem, time/sag osv. - behandler I jeres data i, og kan det gøres bedre?
  • Rapportering: Hvor ofte leverer økonomiafdelingen relevante tal til ledelsen - og er det de rigtige data?
  • Analyse: Får I det optimale ud af jeres rapportering - drager I de rette konklusioner?
  • Handling: Har I det rette mindset i økonomiafdeling og ledelse? Bruger I hinanden optimalt?

Vi hjælper jer til at få det optimale ud af de digitale muligheder ved at strømline og automatisere arbejdsgange, skabe overblik - og ikke mindst gøre økonomiafdelingen til leverandør af netop de tal og analyser, der kan være med til at flytte forretningen.

Hør mere om mulighederne

Ingen virksomheder er ens. Derfor vil vi gerne i dialog med dig om forholdene i netop din virksomhed. Det giver os det bedste springbræt til at hjælpe dig videre. Du er velkommen til at udfylde kontaktformularen - så hører du fra os snarest.

in
Share
f
Share
Share