Skal det være nemt?

Hvor nemt skal det være?

I Beierholms afdelinger landet over har vi medarbejdere med speciale inden for rådgivning af iværksættere. Deres ekspertise og Artemis sikrer, at udgiften til rådgivning hurtigt er tjent hjem. Så det kan altid betale sig at kontakte os.

Overblik og overskud

Sammen med den faste rådgiver fra Beierholm kan iværksætteren vælge at udnytte Artemis på tre niveauer - afhængig af iværksætterens egne ressourcer, kompetencer og behov.

Systematikken i Artemis sikrer, at iværksætteren altid har et helt opdateret og detaljeret overblik over de forestående arbejdsopgaver i etableringsprocessen. Og i hele forløbet fungerer rådgiveren fra  Beierholm som tovholder og sparringspartner for iværksætteren - og som den person, som sikrer, at iværksætteren ikke støder på forhindringer, som kunne være forudset.

Iværksætteren får først og fremmest en kort liste med punkter, han skal følge op på, og vi har med Artemis det rette værktøj til at sikre, at iværksætteren får dem løst. Listen er dynamisk og justeres under hele etableringsfasen, og den holder fokus på det væsentlige.

Tid til det vigtige

Hos Beierholm hjælper vi virksomheder med rådgivning og praktisk bistand, som både sikrer overblik og optimal udnyttelse af mulighederne og tager højde for at undgå forhindringer og problemer.

Det er vores målsætning at sikre, at iværksætteren får tid og råderum til at koncentrere sig om det væsentlige - det, som skal realisere den nye forretningsidé.

Vi bliver ofte spurgt, hvad det koster en iværksætter at bruge rådgivning fra  Beierholm. Prisen for rådgivning og bistand til mange praktiske opgaver svinger naturligvis fra iværksætter til iværksætter. Men det er vores erfaring, at vi i stort set alle tilfælde har kunnet sikre, at iværksætteren har sparet omkostninger og udgifter, som langt overstiger det honorar, som selv en krævende iværksætter måtte have som et resultat af vores medvirken.

Og det taler vel for sig selv...

in
Share
f
Share
Share
vr porn