Find den rette finansieringsform

Når en virksomhed skal vækste, indtage nye markeder eller produktudvikle, er finansiering en afgørende faktor. Men hvordan finder du den rette finansieringsform?

 

Hvordan næste skridt i en virksomheds udvikling finansieres varierer. For mindre og mellemstore virksomheder er egenfinansiering dog i mange tilfælde den foretrukne form. Det er den på grund af ønsker om at undgå gældsstiftelse, om at bevare kontrol og om ikke give afkald på ejerskab.

Egenfinansiering stiller imidlertid store krav til likviditet og risikerer at blive en stopklods for virksomhedens vækst og videre udvikling. Derfor kan fremmedfinansiering i de rette rammer være en gamechanger.

Skab momentum med den rette finansiering

Det oplever Hans Peter Christensen, der er adm. direktør hos Beierholms investerings- og finansieringsspecialister, Uvildige.dk.

- Vi ved, at det er tungt likviditets- og kapitalmæssigt at vækste. Det kræver penge at udvide og udvikle sin forretning. Derfor kan det for mange virksomheder være en udfordring at skabe momentum i væksten, hvis finansieringsformen udelukkende tager afsæt i egenfinansiering. Det er selvfølgelig en individuel sag, og der kan være gode grunde til at vælge denne model. Man bør blot gøre sig selv den tjeneste at undersøge mulighederne for finansiering grundigt, forklarer Hans Peter Christensen.

Direktør Hans Peter Christensen, Uvildige.dk

 

Grundig forberedelse er afgørende

Hvad, der er den rigtige finansieringsform, afhænger af ønsker og ambitioner hos den enkelte virksomhed. Det afhænger af virksomhedens størrelse og konstruktion, og så afhænger det af de konkrete vækstplaner.

- Du skal spørge dig selv, hvad formålet med at rejse finansieringen er, og om du ønsker at være alene eller du vil have flere kræfter ind. Mulighederne for finansiering er mange, og du bør overveje dem alle, inden du træffer en beslutning. En vigtig del af dette er også at blive helt klar på finansieringens betingelser, rente, gebyrer og hæftelser, også i forhold til hvilke ressourcer, det kræver at skaffe finansieringen. Det er en afvejning, og finansiering handler ikke om enten eller. Ofte kan det være en god ide at kombinere finansieringsformerne, anbefaler Hans Peter Christensen, som giver den nødvendige indsigt og afklaring ved netop at gøre dette forarbejde for mange typer virksomheder.

Få overblik over finansieringsmulighederne

Det handler om at finde den rette balance mellem virksomhed og vækstplaner. Her følger et overblik over de mest benyttede finansieringsformer, og de dertilhørende væsentligste fordele og ulemper.

Overblik over finansieringsformer

 

Hent oversigten som PDF tabel her

 

Realkreditlånet

Er lånet, som benyttes til ejendomsfinansiering. Det er en god mulighed for mange, når der søges en sikker og langsigtet finansieringsløsning. 

 

Fordele: Ofte billigste løsning. Fast aftale kendt for begge parter. Mulighed for fast rente.

Ulemper: Begrænset til finansiering af ejendomme. 


Anlægslånet

Er lånet via banken, som oftest benyttes til finansiering af materiel, maskiner el. lignende og som følger aktivets levetid.

 

Fordele: Forudsigelighed. Fast aftale om afvikling, ydelse og øvrige betingelser. 

Ulemper: Der betales rente af hele lånet fra dag et. Der kræves sikkerhed i form pant. 


Kassekreditten

Er løsningen via banken, som ofte benyttes hos virksomheder, der har udsving i likviditeten og med behov for fleksibilitet. Men det kommer ikke gratis. 

 

Fordele: Fleksibel. Du betaler kun rente af det beløb, du trækker og evt. en mindre provision af maksimum. 

Ulemper: Typisk en højere rente og løbende genforhandling af betingelserne. 


Crowdlending

Er udlån via online service, der fungerer som bindeled til investorer, og som kræver en tilbagebetaling i form af rente eller et afkast. Også kaldet direct lending og pier-to-pier lending.

 

Fordele: Kan være muligt at låne mere eller billigere end i banken. 

Ulemper: Tidskrævende at undersøge markedet. Lånansøgning bliver offentlig kendt. Ukendte konsekvenser hvis onlineportaler lukker ned. 

Læs om crowdlending


Crowdfunding

Er en forudbetaling for et konkret produkt. Altså fondes virksomheden ved et forhåndskøb fra flere forskellige interessenter.

 

Fordele: Der er ofte tale om forhåndskøb eller ”støttelån”, så der ikke betales sædvanlig rente og afdrag. Kan fungere som en god markedsføringskanal.

Ulemper: Er bedst egnet til virksomheder med et konkret produkt at fremvise.  


Leasing

Der skelnes mellem hhv. finansiel leasing, som ligner anlægslån, men til en helt bestemt bil, maskine el.lign., og operationel leasing, hvor øvrige ydelser som vedligehold o.l. er koblet på og hvor værditabet er leasingselskabets risiko. Minder meget om at leje.

 

Fordele: Du betaler kun for en investering i den tid, du bruger den – og kan frigøre kapital.

Ulemper: Leasing kan være dyrere, især hvis dine behov ændrer sig og du skal ud af aftalen før tid. 


Factoring

Er en mulighed for virksomheder, der har kunder med lange betalingsfrister. Tidligere kendt som fakturabelåning. Giver mulighed for at udnytte det, der er til gode på udsendte fakturaer til drift og vækst. Factoring-samarbejde kan f.eks. foregå via en bank. 

 

Fordele: Debitorstyring kan outsources. Typisk lav rente. Du får frigjort likviditet 

Ulemper: Kan have en negativ klang. Ikke hele tilgodehavendet kan belånes og afhænger af dine kunders kreditværdighed. 


Vækstfonden, Eksportkreditfonden (EKF), Nordjyske Lånefond m.fl.

Giver flere muligheder for at hente vækstkapital med lån eller kautioner. F.eks. vækstlån, hvor du låner til væksten, eller vækstkaution, hvor du sikrer dig kaution for et lån, når du låner til vækst i banken eller andre steder.

 

Fordele: Du får en langsigtet og stabil finansiering, så du kan udvikle og drifte din forretning. Mange muligheder.

Ulemper: Kan være en lang ansøgningsproces og lån eller kaution støtter oftest kun konkrete projekter eller formål – ikke løbende drift og udvikling.

Læs om vækst- og lånefonde

 

in
Share
f
Share
Share