Få tid og råd

Du får tid og råd til det væsentlige

 

Vores koncept er skabt for at hjælpe dig med administration af din virksomhed.

Ved start udformes en aftale, der klart fastlægger:

  • Hvilke opgaver vi hjælper med, og hvilke du  selv klarer
  • Deadlines, dine og vores.

Aftalen kan løbende justeres:

  • Du får en kontaktperson hos os, som varetager opgaven for dig
  • I aftalen kan indgå en regnskabsmæssig opgørelse: en balance,  budgetopfølgning el.lign.
  • Timepris (kan aftales som fast pris eller efter medgået tid)
  • Ydelserne kan både udføres hos Beierholm og i din virksomhed.
in
Share
f
Share
Share