Underskudsbegrænsning i slutafregningen

Beierholm - selvstændinge ser på udgifter.jpg

 

Her kan du se eksempel på underskudbegrænsning, som tager udgangspunkt i følgende situation:

  • En virksomhed har ansøgt om kompensation for faste omkostninger for 3-måneders perioden 09.03.20 – 08.06.20, hvor kompensationsbeløbet er opgjort til DKK 50.000 – før reduktion for underskud. 
  • Kompensationssatsen udgør 50%.
  • Virksomheden har et underskud i 2019 (seneste resultat) på DKK 100.000.
  • Virksomheden har et underskud i kompensationsperioden på DKK 40.000.

 

Metode 1 (den gamle metode)

Efter metode 1 skal kompensationsbeløbet reduceres forholdsmæssigt med underskuddet x kompensationssatsen.

Da der er tale om en 3-måneders kompensationsperiode, skal underskuddet i seneste periode (12 måneder) divideres med 4. Dernæst ganges med kompensationssatsen.

 DKK
Kompensationsbeløb før reduktion50.000
Reduktion som følge af underskud: DKK -100.000 / 4 x 50%-12.500
Kompensationsbeløb efter reduktion udgør37.500

 

 

Metode 2 (den nye metode)

Efter metode 2 kan kompensationsbeløbet maksimalt udgøre:

(Resultat pr. dag i seneste resultat – resultat pr. dag i kompensationsperioden) * antal dage i kompensationsperioden.

 DKK
Resultat pr. dag i seneste resultat: DKK -100.000 / 365 dage -273,97 pr. dag
Resultat pr. dag i kompensationsperioden: DKK -40.000 / 92 dage -434,78 pr. dag
Maksimalt kompensationsbeløb ((DKK -273,97) – (DKK -434,78)) * 92 dage14.795

 

 

Endeligt kompensationsbeløb

I dette eksempel opnås det højeste kompensationsbeløb efter metode 1 på DKK 37.500 og dermed virksomhedens kompensationsbeløb efter underskudsbegrænsning.

Virksomheder, der blev begrænset til 50% reduktion på udbetalingstidspunktet

I forbindelse med ansøgning om kompensation var det muligt at få begrænset reduktion af udbetalingen til 50% af kompensationsbeløbet. Disse virksomheder skal anvende ovenstående metoder i forbindelse med slutafregningen uden modifikation, dvs. efter metode 1 skal der ske fuld reduktion for underskud i det ”seneste resultat”.


Virksomheder, der ikke blev underskudsbegrænset, fordi seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder

I forbindelse med ansøgning om kompensation var det muligt at undgå underskudsbegrænsning, hvis det kunne dokumenteres, at seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at man i dette tilfælde er trådt ud af underskudsbegrænsningsreglerne. Virksomheden vil derfor heller ikke blive bedt om at indsende opgørelse af resultat i kompensationsperioden i forbindelse med slutafregningen.