Syv økonomiske muligheder - styr din privatøkonomi bedst muligt igennem coronakrisen

Mange virksomheder, men også privatpersoner, rammes af økonomisk usikkerhed, og det kan være svært at navigere i. De positive vinkler er få, men her identificerer Hans Peter Christensen, partner hos Beierholm Finansiel Rådgivning, syv økonomiske muligheder, som kan bidrage til at styre din økonomi bedst muligt igennem krisen.

Beierholm rådgivning og revision 37

1: Saml op i aktier med fokus på langsigtet investering

De aktuelle kursfald betyder, at mange aktier er blevet billigere. Derfor kan det være fornuftigt at købe op, selvom følelserne måske fortæller dig noget andet. Naturligvis vil der komme en periode med dårligere resultater pga. effekterne af nedlukningen af store dele af verdenen. Det ser dog ud til, at det trods alt kun bliver i en periode, og når verden engang vender tilbage til en mere normal hverdag, kan aktierne sagtens stige igen. Derfor kan det vise sig, at være et godt tidspunkt at købe for den langsigtede investor.

2: Køb risikofyldte obligationer

Som aktierne er også obligationer udstedt af virksomheder faldet en del i kurs. Det betyder, at den rente, man kan forvente at få fremover (på de spekulative obligationer), er steget fra ca. 3 pct. før coronakrisen til ca. 6 pct. nu. Det skyldes frygt for, at selskaberne bag ikke kan tilbagebetale deres gæld. Det kan desværre vise sig at blive tilfældet for nogle, og investorerne får dermed tab. Men det skal være ca. 3 pct. om året i tab, for at afkastet kommer på niveau med, hvad du kunne forvente at få inden krisen.

3: Optimer gældsafviklingen med lånkonvertering

Normalt vil dårlige nyheder og nervøsitet på de finansielle markeder betyde lavere rente i længere tid, hvilket vi også så i starten af krisen. Men da krisen var på sit (foreløbigt) højeste, var der også nervøsitet omkring sikkerheden i realkreditobligationer og en stor efterspørgsel på likviditet, så der var mange flere, der ville sælge deres obligationer, end der umiddelbart var købere til. Det pressede kurserne på obligationerne ned og dermed renten op. 

De pludselige fald i kurserne gjorde det muligt at indfri sine fastforrentede lån billigere og dermed opnå en konverteringsgevinst. Gevinsten kan enten betyde, at man har et mindre lån fremover, eller at man kan få flere penge ud ved at belåne ejendommen op.

4: Styr uden om de negative indlånsrenter med obligationer

De negative renter på indlån er for alvor slået igennem, og nu gælder det både virksomheder og private. Mange steder allerede fra den første krone på kontoen. Hvis ikke man ønsker at tage ret meget risiko med sin opsparing eller skal bruge den om kort tid, så har der ikke været mange alternativer til at undgå den negative rente. Tidligere kunne man investere i realkreditobligationer som et godt alternativ til en opsparingskonto, men selv på realkreditobligationerne har renten i perioder været negativ i helt op til fem år. 

Nu er renten igen steget lidt, og man kan nu købe obligationer med en rente på over 0 pct., hvis løbetiden er over tre år, mens den 30-årige rente er steget til ca. 1,5 pct. Så det er altså blevet lidt mere interessant at købe realkreditobligationer, og de kan igen være et reelt alternativ til en negativ indlånsrente.

5: Giv pensionsopsparingen et ekstra boost

De fremtidige afkastforventninger på pensionsopsparinger er over flere omgange sat ned, både pga. den lave rente og de gode afkast, der har været i mange år på aktiemarkederne. Derfor kunne man også i sine pensionsprognoser begynde at se, at man ville få udbetalt mindre som pensionist. Nu er mange pensionsordninger faldet i værdi, men til gengæld kan vi forvente et højere afkast i årene fremover. Derfor kan det være et godt tidspunkt at sætte ekstra ind på pensionen. Pengene kan måske komme fra nogle af de andre optimeringsmuligheder, eller hvis forbruget i en periode er lavere, kan det give lidt ekstra luft til at booste pensionsopsparingen.”

6: Gør alvor af sommerhus- eller forældrekøbet

Mange holder sig tilbage lige nu, fordi fremtiden er usikker. Men har du tanker om at anskaffe dig et sommerhus, kan tidspunktet faktisk være godt lige nu, hvis ellers din økonomi er sund. Nogle vil måske gerne sælge nu og priserne kan derfor være særligt attraktive. Det samme gælder forældrekøb, hvor der de senere år er strammet op på regler/skatteregler. Flere parametre har altså arbejdet imod ideen om forældrekøb, og kombineret med den aktuelle nervøsitet ift. lejlighedssalg, kan der opstå gode muligheder – både fordi der kommer mere at vælge imellem, og fordi sælgerne generelt er nemmere at handle med, så længe der er usikkerhed på markedet.

7: Brug tiden til at ”rydde op” i din økonomi

Mange danskere oplever, at den sociale distancering betyder, at der er mere tid til andre gøremål. Brug den ekstra tid på at sætte dig endnu mere ind i din egen økonomi. Det kan godt være svært at få det store overblik over både bolig, lån, pension, investering, skat mv., men det er indsatsen værd. Det giver mulighed for at træffe gode langsigtede beslutninger, som er dem, der har størst indflydelse på, hvordan din økonomi udvikler sig. 

Tiden kan også bruges på at gennemgå dit budget og luge ud i unødige udgifter, sætte opsparingsmål, forhandle sin lånerente med banken eller andre mere direkte optimeringsmuligheder i økonomien.

Det handler både om dig og fællesskabet

Kan du drage nytte af en eller flere af de nævnte økonomiske muligheder? Beierholms finansieringseksperter kan hjælpe dig med at besvare dette spørgsmål.

Jo bedre du planlægger og optimerer din økonomi, jo mere bidrager du selv til at styre din økonomi bedst muligt igennem en krise som denne. Og så kan du derigennem måske også bidrage positivt i et bredere økonomisk perspektiv. Hvis muligheden er der, eksempelvis ved gennem dit forbrug, at bakke op om de hårdt ramte lokale erhverv. På den måde spiller vi alle en rolle i forhold til at mindske de økonomiske skader i samfundet.

Kontakt og på tlf. 43 58 46 44 eller find din specialist.