Slutafregning af kompensationsordninger udskudt

Beierholm - selvstændinge ser på udgifter.jpg

 

Slutafregning af kompensationsordninger

Fristen for slutafregning af den første kompensationsperiode af f.eks. lønkompensation ved midlertidig hjemsendelse, kompensation for faste omkostninger og ”lønkompensation” til selvstændige m.fl. er allerede en gang før blevet skubbet. Nu er fristen så blevet udskudt til den 30. september 2021. Det medfører også, at fristen for slutafregning ikke længere falder samtidig med den udskudte frist den 30. juni 2021 for indlevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for kalenderårsregnskabet.

Overholdelse af fristen for slutafregning er vigtig, da hele kompensationsbeløbet ellers skal tilbagebetales, og selvom fristen er udskudt, anbefales det at sætte sig ind i kravene til slutafregning og eventuel revisorerklæring i god tid inden. Det bemærkes dog, at der stadigvæk ikke foreligger oplysninger om revisorerklæring til lønkompensationsordningen, og derfor kan de virksomheder, som er pålagt revisorerklæring, ikke slutafregne endnu.

Du kan læse mere om slutafregning af kompensationsordninger på virksomhedsguiden.dk.

Yderligere information

Du kan finde yderligere information om frister i denne nyhed.

Herudover findes en uddybende oversigt over frister og hjælpepakker, herunder også udskydelser af A-skat, AM-bidrag og moms, i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. på www.beierholm.dk/coronavirus.