Skattefrit gavekort til medarbejdere

Midlertidig skattefritagelse af gavekort op til DKK 1.200

Det er nu vedtaget at skattefritage arbejdsgiverbetalte gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser, restaurationsydelser og forlystelsesydelser i Danmark eller et andet EU/EØS-land.

Det er en betingelse for skattefriheden, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på DKK 1.200.

Hvis den beløbsmæssige grænse på DKK 1.200 overskrides, vil medarbejderen være skattepligtig af den fulde værdi af det/de modtagne gavekort. 

Den beløbsmæssige grænse på DKK 1.200 vil gælde for en eller flere arbejdsgivere samlet. Det betyder, at hvis en person har flere arbejdsgivere, kan medarbejderen skattefrit højst få omfattet gavekort til en samlet værdi af DKK 1.200 fra alle arbejdsgivere.

Hvis medarbejderen har flere arbejdsgivere og modtager gavekort fra disse til en samlet værdi, der overstiger DKK 1.200, vil det være medarbejderens eget ansvar at selvangive det skattepligtige beløb.

Hvis arbejdsgiveren giver medarbejdere gavekort til en værdi på mere end DKK 1.200, er det de hidtil gældende regler for gavekort, der skal iagttages - dvs. gavekortet skal behandles som A-indkomst.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er en forudsætning, at det er et gavekort – uanset form, der gives til medarbejderne, og der ikke i stedet sker refusion af medarbejdernes private udgifter til de omfattede ydelser.

Beierholm rådgivning og revision 17

Hvad må gavekortet bruges til?

For at være omfattet af skattefritagelsen er det en betingelse, at gavekortet skal kunne bruges til udbydere af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved forretningsstedet, modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering, servering af spise- og drikkevarer ved enkeltstående arrangementer, udlevering af stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet, og/eller til udbydere af forlystelser, herunder oplevelser og kulturtilbud, som udbydes af spillesteder, koncert- og kulturhuse, museer, teaterforestillinger og biografforestillinger m.v.

Hotelydelser omfatter ydelser hos hoteller, gæstgiverier, vandrehjem, moteller, campingpladser og lignende, samt ophold i sommerhuse.

Restaurationsydelser omfatter ydelser hos restauranter, herunder fastfoodrestauranter, caféer, pølseboder og lignende. Hvis gavekortet kan bruges til takeaway, vil dette også være omfattet af skattefrihed.

Forlystelser vil omfatte forlystelsesparker, sportslige arrangementer, museer, kunsthaller, teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og lignende.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.