Sådan optimerer du din skat sidst på året

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-laptop-grafer

Skal topskatten ned?

Vi har netop fået en ny trekløverregering, inkl. nye ministre og regeringsgrundlag. Et af de centrale forhandlingspunkter, har været topskattelettelser eller en komplet fjernelse af topskatten. Men også pensionssystemet og beskatningen på aktier har været nævnt som områder, hvor der skal sættes ind og muligvis laves centrale ændringer. 

Problemet er, at der i dag er rigtig mange danskere, der ikke har noget økonomisk incitament til selv at spare ekstra op til alderdommen. For så vidt angår aktiebeskatningen er der en forholdsvis høj beskatning herhjemme og det bliver nævnt som en af grundene til, at der er så få børsnotereringer i Danmark sammenlignet med de lande, vi normalt sammenligner os med. 

"Det er primært på to områder, hvor du selv kan gøre noget og som kan have en forholdsvis stor indflydelse på din skattebetaling for året...

Så der er en vis sandsynlighed for, at der de næste år kommer til at ske en del på skatteområdet. Men det er ikke noget, der er vedtaget endnu og derfor er det stadig de gældende regler, der skal tages hensyn til, hvis du ønsker at optimere dine skattemæssige dispositioner i år. 

Det er primært på to områder, hvor du selv kan gøre noget og som kan have en forholdsvis stor indflydelse på din skattebetaling for året. Og skulle topskatten blive ændret eller helt forsvinde, så kan det være sidste chance for at få refunderet over 50 pct. af pensionsindbetalingerne i skattefradrag.

Reducer topskatten ved hjælp af pensionsindbetaling

Er du en blandt de ca. en halv million danskere, der betaler topskat, så kan det være en god ide, at indbetale lidt ekstra på din ratepension eller livrenteordning. Hvis du ikke har udnyttet grænsen for ratepensionsindbetaling (kr. 52.400 i 2016), er indbetalingen på ratepension som udgangspunkt at foretrække. 

Husk, at pensionsindbetalinger ikke nødvendigvis er en god ide, bare fordi de giver et fradrag i skatten. Det kan være en decideret dårlig ide, hvis du ikke betaler topskat og samtidig er i farezonen for modregning i folkepensionstillægget, når du bliver pensionist – det er netop grunden til, at der er varslet reformer på området!

Du kan forholdsvist nemt selv regne ud om, og i så fald hvor meget af, din indkomst vil komme til at være over topskattegrænsen. Grænsen for om du skal betale topskat er i 2016 på kr. 467.300 om året. Det skal bemærkes, at grænsen er efter, at der er fratrukket AM-bidrag (8 pct) og efter indskud på pension.

Så en person, der tjener kr. 50.000,- om måneden og selv betaler fem pct. i pensionsbidrag via lønnen, vil have et topskattegrundlag på: 

Kr. 600.000,- (årsløn) x 0,95 (pga. pensionsbidrag) x 0,92 (pga. arbejdsmarkedsbidrag) = kr. 524.400,- fratrukket grænsen på kr. 467.300,- = kr. 57.100,-.

Og det er altså de kr. 57.100,- der skal sættes ind på en ratepension/livrente for helt at undgå topskatten. Det kan dog vise sig praktisk umuligt pga. begrænsninger på, hvor meget og hvordan pengene kan indsættes. Husk også at fratrække evt. private indskud, du allerede har lavet tidligere i løbet af året.

En anden måde at regne beløbet ud på, er at tage lønsedlen fra november og se på den samlede indkomst, der som regel står i bunden af lønsedlen, og så lægge december lønnen til. Eller hvis du får din lønseddel tidligt, kan du bare vente på din december lønseddel og så aflæse årsindkomsten (brug evt. ”AM-indkomst og træk 8 pct. fra). På det tidspunkt er det selvfølgelig for sent at lave ekstra indbetaling på din firmapension, da lønnen er kørt. Så hvis du vil indbetale på din firmapension, skal du regne på det nu, og give lønkontoret besked om den ekstra indbetaling hurtigst muligt.

Reducer aktieskatten ved at udjævne den over flere år 

2016 har indtil videre ikke været et prangende år for de danske aktier, der er faldet ca. fem pct., mens aktier globalt set har klaret sig helt ok og er oppe med ca. fem pct. 

Der kom en del udbytter fra selskaberne og investeringsforeningerne i foråret, og ser vi de seneste syv år som en helhed, har der været rigtigt pæne stigninger. Så der er mange private investorer, der trods et lidt ringe år, stadig har så store realiserede gevinster på deres aktiebeholdninger, at de for alvor skal tænke skatteaspektet ind i billedet.

Aktieindkomst beskattes med to forskellige satser afhængigt af, hvor store udbytter og realiserede gevinster man har inden for samme år. Der betales 27 pct. af de første kr. 51.700,- (bundfradrag) og 42 pct. af det, der overstiger grænsen. Ægtefæller har dobbelt bundfradrag, som de kan fordele, som de vil. 

Hvis et ægtepar har udbytter på kr. 50.000,- og derudover sælger nogle aktier i løbet af året med en gevinst på kr. 150.000,-, har de samlet haft aktieindkomst på kr. 200.000,-. Der skal de betale ca. kr. 27.000,- af de første godt kr. 100.000,- og ca. kr. 42.000,- af de næste knap kr. 100.000,-. I alt betales der skat på kr. 69.000,-. 

Hvis parret i stedet ventede med at realisere gevinster for kr. 100.000,- til året efter, ville de kunne nøjes med at betale 27 pct. af den samlede gevinst og skatten ville dermed blive kr. 15.000,- lavere! Eller hvis parret havde nogle andre aktier med et negativt resultat, kunne de sælge de aktier og dermed realisere tabet, så det kan fratrækkes i gevinsten – de samme aktier kan jo købes igen efterfølgende, dog helst ikke samme dag. 

Det er altså bedre at sprede sine gevinster over flere år og dermed udnytte den årlige grænse for den lave sats. Det kræver, at man opgør, hvad der er af allerede realiserede gevinster og udbetalte udbytter (før aconto udbytteskat) for året og så se på, om man har andre aktier, hvor der kan realiseres et tab eller en yderligere gevinst, så det samlede resultat er optimeret til skatteforholdene. 

Det skal understreges, at skatteoptimering er vigtigt, men man skal naturligvis ikke vente med at realisere en gevinst, hvis man er nervøs for, at aktien skal falde. Det er trods alt bedre at have en høj gevinst og betale en høj skat af den, end at have en lav eller ingen gevinst og så have sparet skatten. Omvendt kan din gevinst være ca. 7 pct. lavere, hvis du kun skal betale den lave skat, for at du har det samme ud af det, som hvis du skulle betale den høje skat.

Gaver til børn og børnebørn

Er du sikker på, at du har mere formue, end du selv når at bruge, kan det være en fordel at få noget af det givet videre til næste generation, mens muligheden er der. Det kan give besparelser på arveafgiften, og så er det for de fleste en større fornøjelse at give dem videre på den måde. 

Der kan maksimalt gives kr. 61.500,- fra hver forældre til hvert barn og hvert barnebarn uden gaveafgift. Svigerbørn kan modtage kr. 21.500,-. For større beløb er det muligt at lave et såkaldt familielån. Her skal I dog være opmærksom på, at få udarbejdet korrekt gældsbrev, for at det ikke risikerer at blive sidestillet med en gave og udløse gaveafgift. 

Kom bare i gang

Konklusionen er, at for en del mennesker er der stadig mulighed for at nå at optimere sin skat inden årets udgang, men lad være at vente for længe, da nogen af tingene kræver, at du går i gang med det samme.

Har du egen virksomhed er afsnittet omkring indkomst og topskat nok det mest væsentlige her, men der kan være andre ting, du bør være opmærksom på. Eks. er der stadig en 30 pct. ordning for personligt ejede virksomheder, dog er det nu en livrente pengene skal indbetales på, hvis de overstiger den førnævnte grænse for indbetaling på ratepension. Og husk så lige det der med at få rettet forskudsopgørelsen, når du er ved at se på det med skatten – og så kan du lade julefreden sænke sig over din ”skat” med god samvittighed.

citat............
Beierholm Finansiel Rådgivning

tekst....