Revisoren som sparringspartner for bestyrelsen

Fakta

bcm transtech med hjemsted i Nørre Broby på Fyn er verdens førende leverandør af systemer til opbevaring og håndtering af bølgepapindustriens stanseværktøjer. Den imponerende position på verdensmarkedet er et resultat af 43 års vedholdende og innovativ indsats.

Torben Christiansen inviterer også Beierholms revisor med til virksomhedens bestyrelsesmøder som professionel sparringspartner.

- Jeg er direktør for familieforetagendet, og min hustru og mine to sønner arbejder også i bcm transtech, fortæller Torben Christiansen, der grundlagde virksomheden i 1976.

BCM-3
Direktør Torben Christiansen på messe i Moskva
Hvis vi var lukkede omkring det familiemæssige, kom sandheden måske ikke altid frem. Så vi har et åbent og ærligt forhold til vores revisor
Direktør Torben Christiansen

De nuværende aktiviteter begyndte i 1997, hvor Torben Christiansen blev bedt om at udvikle en opbevarings- og håndteringsløsning til en dansk fabrik i bølgepapindustrien. Han opfandt et system, hvor værktøjssættet bliver opbevaret i kassetter. Når man har brug for et bestemt sæt værktøj i produktionen, henter man det ned med en lift eller kran og kører det ud til den maskine, hvor det skal bruges.

I de følgende år koncentrerede Torben Christiansen alle virksomhedens kræfter om at udvikle og sælge den prisvindende opfindelse. Han produktudviklede sammen med virksomhedens kunder, og i 2001 byggede bcm transtech det første fuldautomatiske, computerstyrede lager, hvor en robot på skinner kører ud og henter den kassette, der skal bruges i produktionen.

Siden 2015 har virksomheden solgt et fuldautomatisk anlæg cirka en gang i kvartalet, og både i 2009, 2016 og igen i 2017 kastede indsatsen en Gazelle af sig. I dag råder bcm transtech over en fabriksbygning i Nørre Broby på knap 5.000 kvm. og har 28 ansatte plus freelancere. 98 procent af omsætningen er eksport, der går til godt 40 lande verden over.

Torben Christiansen rejser selv ud til virksomhedens kunder, ofte sammen med virksomhedens salgsagenter, for at studere kundernes bygninger og sørge for, at de får en optimal løsning. Alt tænkes igennem, inden anlægget bliver designet.

BCM-1

Hans to sønner tager også med ud til kunderne, både når anlæggene skal sælges, og når de skal monteres. Hjemme i Nørre Broby passer hans hustru bogholderiet.

40 år med den samme revisor

Selvom Torben Christiansen er fyldt 67 år, er et generationsskifte ikke lige på trapperne. Han har ingen planer om at trække sig tilbage og begynde at spille golf. Det ved hans revisor, Lars Fredslund Hansen fra Beierholm i Odense. Efter 40 års professionelt samarbejde er der mange ting, som han ikke behøver at spørge om.

Kundeforholdet daterer sig tilbage til efteråret 1979, hvor Lars Fredslund Hansen var ansat på et revisionskontor i Ringe. Da han skiftede til Beierholm, fulgte bcm transtech med velvidende, at de først kunne få ham som revisor 12 måneder senere, når han var fri af sine kontraktlige forpligtelser.

Det handler om tillid

- Den første, der trådte ind ad døren, da jeg var blevet ansat hos Beierholm, var Torben Christiansen, erindrer Lars Fredslund Hansen.

Han har gennem årene hjulpet bcm transtech med en lang række opgaver, der blandt andet omfatter budget, regnskab, finansiering, køb af fast ejendom samt ændringer i selskabsstruktur og ejerforhold. Virksomheden bliver også revideret mere, end loven kræver. For der må ikke være noget at komme efter. Det er familiens holdning.

Lars Fredslund Hansen.jpg

 

- Jeg deltager desuden i deres bestyrelsesmøder, hvor jeg står til rådighed med sparring og rådgivning, siger Lars Fredslund Hansen, der i det regi blandt andet har hjulpet med at udvikle virksomhedens strategi.

bcm transtech har med Torben Christiansens ord en ”tantebestyrelse” bestående af familiemedlemmer.

- Jeg har tidligere haft professionelle i bestyrelsen, men det har jeg blandede erfaringer med. Så i dag er Lars bestyrelsens professionelle sparringspartner. Det fungerer rigtig fint, og lige nu har jeg ikke travlt med at finde professionelle bestyrelsesmedlemmer, siger Torben Christiansen.

Han understreger, at han trods den mangeårige relation ikke kommer sammen med sin revisor privat, men at revisoren kender familien rigtig godt.

- Hvis vi var lukkede omkring det familiemæssige, kom sandheden måske ikke altid frem. Så vi har et åbent og ærligt forhold til vores revisor, og det er kun en fordel for en familiedrevet virksomhed som vores, siger Torben Christiansen.

- Lars er jo ikke bare dygtig, men også troværdig, og vi kan altid ringe til ham med et spørgsmål. Hvis han ikke selv kender svaret, så ved han, hvem han skal spørge. Beierholm er en stor organisation med mange specialister, som vi kan trække på.

Udfordring

bcm transtech a/s er en familiedrevet virksomhed, som har oplevet stor vækst og i dag eksporterer 98 pct. af omsætningen til godt 40 forskellige lande. Indehaver Torben Christiansen har blandede erfaringer med en professionel bestyrelse. Han har haft og har brug for tæt sparring og god rådgivning til sin virksomhed. Og har desuden brug for et eksternt medlem af bestyrelsen. Virksomhedens vækst mv. betyder, at der opstår behov for sparring og rådgivning af mere kompleks karakter.

Løsning

bcm transtech a/s har samarbejdet med samme revisor i 40 år. Revisor Lars Fredslund fra Beierholm har hjulpet med en lang række opgaver, der blandt andet omfatter budget, regnskab, revision, finansiering, køb af fast ejendom samt ændringer i selskabsstruktur og ejerforhold. Lars er desuden medlem af bestyrelsen.

Virksomheden ved, at man hos Beierholm kan trække på en lang række specialister, når revisor ikke selv kan løse opgaven.

Resultat

Det nære og tillidsfulde samarbejde med revisor har været frugtbart og medvirket til de succesfulde resultater. Samarbejdet giver Torben Christiansen ro, så han kan fokusere på det, han er bedst til; Innovation, kundekontakt og udadvendte aktiviteter. Virksomheden er 3 gange kåret til gazellevirksomhed og eksporterer i dag til godt 40 lande i hele verden.