Omregistrering af IVS - regler lempes

Et samlet Folketing har nu indgået en politisk aftale, der lemper reglerne om omregistrering af IVS’er (iværksætterselskaber) til ApS’er (anpartsselskaber). 


Hvad ændres?

Den politiske aftale lemper reglerne om omregistrering af IVS'er til ApS'er på to måder:

  1. For det første udskydes omregistreringsfristen fra den 15.04.21 til den 15.10.21 – altså en udskydelse på 6 måneder. IVS’er, der ikke senest den 15.10.21 er omregistreret til ApS’er, kan og vil formentlig blive tvangsopløst
  2. For det andet vil der i forbindelse med en omregistrering af et IVS til et ApS ikke længere være krav om, at både selskabskapitalen og egenkapitalen skal udgøre mindst 40.000 kr. I stedet er det tilstrækkeligt, at selskabskapitalen udgør 40.000 kr. (svarende til minimumskapitalkravet for ApS’er). Eller sagt på en anden måde: Hvis et IVS har negativ egenkapital, er det tilstrækkeligt at indskyde forskellen mellem selskabskapitalen og minimumskapitalkravet for ApS’er på 40.000 kr. – svarende til 39.999 kr. for IVS’er med en selskabskapital på 1 kr.

Den politiske aftale fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.


Vi følger udviklingen

Vi følger naturligvis udviklingen og orienterer, når den politiske aftale har resulteret i et lovforslag og senere lovændringer.


Hvis du vil vide mere

Du er naturligvis som altid meget velkommen til at kontakte din revisor.