Øgning af eksportgaranti

Øget adgang til eksportkredit og kreditforsikring er en del af regeringens hjælpepakker til erhvervslivet, og derfor har EKF to nye initiativer til danske virksomheder:

Likviditetskaution til små og mellemstore eksportvirksomheder (SMV’er)

Med den nye Likviditetskaution kan EKF bane vejen for nye lån til hundredvis af eksporterende SMV’er, der har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 % som følge af coronakrisen. Likviditetskautionen virker ved, at EKF dækker 90 % af bankernes eventuelle tab på nye kreditter, der går til at sikre virksomhedernes likviditet.

EKF's kautioner kan bane vejen for nye banklån til SMV'er for i alt 1,25 mia. kr.


Likviditetskaution til store eksportvirksomheder

EKF kan også kautionere for store virksomheder, der er blevet ramt af økonomiske tab som følge af  coronakrisen. Likviditetskautionen til store virksomheder (over 250 ansatte) dækker 80 % af bankernes eventuelle tab.

EKF's kautioner kan bane vejen for nye banklån til store virksomheder for i alt 7,1 mia. kr.

Ordningerne gælder indtil videre frem til 1. oktober 2020 og er også tilgængelige for færøske og grønlandske virksomheder.

Ønsker man som virksomheder en garanti via EKF, skal man tage kontakt til sin bank. 

Virksomheder, der er ramt af virkningerne af COVID-19, men ikke er eksportvirksomheder eller underleverandører til en eksportvirksomhed, kan søge garantier via Vækstfonden, der har etableret lignende ordninger for både SMV'er og større virksomheder.

Læs mere på EKF's hjemmeside

Beierholm rådgivning og revision 53