Nye regler om udtagningsmoms på fast ejendom

Da loven blev vedtaget, var ikrafttrædelsen forventeligt 1. juni eller 1. juli 2020. Dette skyldes, at reglerne forud for ikrafttrædelsen skal vedtages enstemmigt af EU’s Ministerråd, da man vil sikre, at reglerne er i overensstemmelse med fælleslovgivningen fra EU.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik, at man fra dansk side forventede, at godkendelsen fra EU’s ministerråd forelå senest 1. juni 2020. På grund af Covid-19 pandemien blev det forventede ikrafttrædelsestidspunkt dog udskudt.

Skatteministeriet har nu offentliggjort, at de nye regler om udtagningsmoms træder i kraft d. 1. juli 2021.

Beierholm - salg af fast ejendom

I forhold til fast ejendom kommer de nye regler både til at gælde for bygninger, som opføres efter d. 1. juli 2021 samt for allerede opførte bygninger, som efter d. 1. juli 2021 skifter karakter fra fuld eller delvis momspligtig anvendelse til 100% momsfri anvendelse.

Det er dog en forudsætning, at bygningen på udtagningstidspunktet er ny efter momsreglerne, og at der er fradraget moms af opførelsesomkostninger/om- og tilbygningsomkostninger. De nye regler kan således også kan ramme bygninger, der er færdigopført før d. 1. juli 2021, og som skifter karakter efter d. 1. juli 2021.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.