Nye regler for beskatning af arbejdsudleje i Sverige

Arbejdsudleje - Hvad betyder det?

Helt overordnet betyder det, at danske medarbejdere nu skal beskattes i Sverige, når de midlertidigt udfører arbejde i Sverige for en svensk kunde i et vist omfang.

Der er dog sat en minimumsgrænse for arbejdsdage i Sverige, inden der sker beskatning, herunder indeholdelsespligt. Medarbejderne kan arbejde i Sverige i 15 på hinanden følgende dage eller højst 45 dage i løbet af et kalenderår, uden der sker beskatning eller indeholdelsespligt.

Udover, at medarbejderne skal beskattes i Sverige, indebærer de nye regler også, at man som dansk virksomhed skal lade sig registrere i Sverige, indsende arbejdsgivererklæringer, indeholde løbende svensk skat m.m.

Hvem er omfattet af de nye regler i Sverige? 

De nye regler påvirker dig, hvis du bor og arbejder i Sverige for en dansk eller udenlandsk virksomhed, eller hvis du driver en virksomhed i Sverige uden fast driftssted, f.eks. som selvstændig konsulent eller efter arbejdsudlejereglerne m.v.

Bemærk, at i så fald man som dansk virksomhed har medarbejdere, der allerede har opholdt sig i Sverige i mere end 183 dage, og som selv tidligere har betalt svensk skat, gælder denne begrænsning på 15/45 dage ikke. Her påhviler det den danske virksomhed at foretage en svensk registrering samt rapporterings- og indeholdelsesforpligtigelse fra 1. januar 2021.

Beierholm rådgivning og revision 2

Vores bemærkninger

Vi ser i større stil henvendelser fra Skatteverket og svenske virksomheder til danske virksomheder omkring de nye regler, herunder eventuelle forpligtigelser i Sverige. 

Vi anbefaler, at de danske virksomheder konkret får vurderet, hvorvidt de nye regler berører netop deres virksomhed og deres medarbejdere.

Dette da de som nævnt kan medføre økonomiske meromkostninger i form af blandt andet rapporterings- og indeholdelsesforpligtigelser i Sverige.

Det kan i øvrigt i nogle tilfælde være vanskeligt at afgøre, hvem der har den reelle forpligtigelse til evt. registrering- og indeholdelsespligt i Sverige. 

Beierholm kan sammen med vores samarbejdspartnere i Sverige få klarhed over, hvilke forpligtigelser danske virksomheder får i Sverige.  

Vi tager gerne en uforpligtigende snak i denne forbindelse.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.