Nye momsregler for leasing- og demobiler

Folketinget har vedtaget nye regler for beregning af moms ved salg af leasing- og demobiler samt køreskolebiler.

Lovændringen medfører, at:

• Leasingselskaber, køreskoler og bilforhandlere fra 1. juli 2021 skal betale moms af eventuel fortjeneste ved salg af biler. Efter gældende regler skal der ikke betales moms af fortjenesten.

• Demobiler bliver fra 1. juli 2021 også underlagt de særlige momsregler ved salg, når der er betalt registreringsafgift af køretøjet, hvilket er en velkommen ændring. Efter gældende regler kan ordningen kun anvendes på salg af leasingbiler og køreskolebiler.

• Reglerne betinger, at der er betalt fuld registreringsafgift af køretøjet ved salget. Leasingselskaber har mulighed for at indbetale den fulde registreringsafgift ved salget og dermed anvende de særlige momsregler.

Særlige momsregler

Årsagen til disse særlige momsregler er den danske registreringsafgift.

For at undgå moms på registreringsafgiften tillader momslovens § 30, at leasingselskaber, køreskoler og bilforhandlere kan undgå at betale moms af den indeholdte registreringsafgift ved senere salg.

Ved et almindeligt salg af biler i Danmark skal der betales registreringsafgift. Ved salget er registreringsafgiften som udgangspunkt et momsfrit udlæg på vegne af slutkunden.

Når et leasingselskab, en bilforhandler eller en køreskole indregistrerer et køretøj til egen anvendelse, kan udlægsreglerne ikke anvendes ved senere salg, og momslovens har derfor særlige regler for beregning af momsen, således der undgås moms på registreringsafgiften ved senere salg.

Beregning af momsen

Når bilen har været anvendt til køreskole, biludlejning eller demoformål og senere sælges, kan de særlige momsregler anvendes.

Beregningen af momsen afhænger af, om bilen sælges med eller uden fortjeneste:

Uden fortjeneste

Ved salg af biler til lavere pris end indkøbsprisen anvendes følgende brøk for beregning af salgsmomsen

Moms ved første indregistrering i Danmark x salgsprisen

-----------------------------------------------------------

Den oprindelige købspris

Med fortjeneste

Ved salg af biler med fortjeneste beregnes salgsmomsen på følgende måde:

• 20% af differencen mellem bilens salgspris inkl. registreringsafgift og registreringsafgiften.

Eksempel
AnskaffelsessumDKK
Bil100.000
Moms25.000
Registreringsafgift50.000
Pris i alt175.000

 

Salg uden fortjeneste - f.eks. DKK 150.000
Beregning af moms DKK
Salgsmoms

25.000 x 150.000

--------------

175.000

21.428
Købsmoms ved anskaffelse 25.000

 

Salg med fortjeneste - f.eks. DKK 180.000
Beregning af moms DKK
Salgsmoms20% af (180.000-50.000)26.000
Købsmoms ved anskaffelse 25.000

 

Faktura

Ved anvendelse af de særlige momsregler er det en betingelse, at der ikke fremgår specificeret moms af salgsfakturaen.

Det anbefales at anføre en særlig tekst på fakturaen, som henviser til reglerne, enten ved:

• Reduceret moms eller momslovens § 30.

Afslutning

Det er vores anbefaling, at bilforhandlere, leasingselskaber og køreskoler får tilrettet momsberegningen ved salget af køretøjer efter disse særlige momsregler. Hvis der er afregnet moms af fortjeneste – efter gældende regler frem til 1. juli 2021 - kan momsen korrigeres, således at salgsmomsen ikke overstiger den købsmoms, som er fratrukket ved anskaffelsen af køretøjet. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.