Nye moms- og A-skattelån

Gennemførte tiltag

Små og mellemstore virksomheder kan nu ansøge om at få udbetalt den A-skat og det AM-bidrag, de rettidigt har angivet for august og december, som et rentefrit lån.

Se nærmere her

Virksomhederne kan ansøge om udbetaling af lånet fra onsdag den 3. februar 2021 og i en begrænset periode frem til 31. marts 2021.

Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen. Skattestyrelsen behandler alle ansøgninger om lån inden for fem arbejdsdage.

Der vil være krav om en revisorerklæring, hvis der i perioden fra den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50% eller derover

Virksomheder, som har gæld til staten

For disse virksomheder vil lånet ikke blive udbetalt til virksomheden, men vil i stedet blive brugt til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Lånet skal tilbagebetales 1. november 2021.

Vær opmærksom på, at der vil være virksomheder, som ikke vil kunne låne. Eksempelvis vil virksomheder, der inden for de sidste tre år har fået fastsat moms, A-skat eller AM-bidrag foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en angivelse, som de skulle, ikke kunne få et lån.

Beierholm rådgivning og revision 26

Kommende tiltag

Der er indgået aftale om en yderligere styrkelse af virksomheders likviditet. 

Følgende tiltag vil blive indført:

  • A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån efter den udvidede A-skattelåneordning.
  • Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder.
  • En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.
  • Små og mellemstore virksomheder fik deres momsperioder i 2020 lagt sammen og udskudt til betaling i foråret 2021.

Men på grund af de fortsatte corona-restriktioner er der behov for yderligere hjælp. Det er imidlertid ikke muligt at udskyde betalingsfristen igen, og derfor foreslås en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den moms, der skal afregnes den 1. marts.

Der er endnu ikke fremlagt forslag om ovenstående, der i øvrigt skal godkendes i EU før vedtagelse. Det forventes at ske.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.