Ny og lavere grænse for kontantforbuddet

Beierholm-kontantforbuddet.jpg

 

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2021. Fra dette tidspunkt er det forbudt for erhvervsdrivende at modtage kontantbetaling på DKK 20.000 eller mere. Dette gør sig både gældende ved salg af varer og øvrige genstande samt ved salg af f.eks. ejendomme og tjenesteydelser. 

Kontantbetaling omfatter i lovens forstand betaling med fysiske penge. Dermed omfatter kontantforbuddet ikke betaling med betalingskort og bankoverførsler.

Kontantforbuddet er stadig ikke gældende for private.

Overtrædelse af kontantforbuddet kan straffes – som minimum med bøde. Bøden udmåles normalt til 25% af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen på DKK 20.000, dog minimum DKK 10.000.

Kontakt os, vi hjælper gerne 

Hvis du har spørgsmål vedrørende kontantforbuddet, er du velkommen til at kontakte os.