Ny obligationsserie: Vælg det rigtige fastforrentede lån

Det kan være svært nok at træffe valget mellem fast og variabel rente, men når det valg er truffet, følger nye overvejelser. Hvis dit valg falder på den faste rente, skal du nemlig også tage stilling til, om det skal være med afdragsfrihed eller ej, om tilbagebetalingsperioden skal være over 30 år eller kortere, og om du vil gå efter laveste rente eller højeste kurs. Og endelig skal du i år altså også vælge, hvornår din obligationsserie skal have udløb – det vil de fleste steder være gældende frem til august måneds udgang.

Inden vi ser nærmere på obligationsserierne, så lad os først kaste et blik på overvejelserne om afdrag, tidshorisont samt rente og kurs, der er mere generelle valg, du som låntager løbende skal forholde dig til. 


Afdragsfrihed eller ej?

Som udgangspunkt er det mest fornuftigt at tilbagebetale dyr gæld først. Og da realkreditlån er en billig form for lån, kan det i mange tilfælde give mening at vælge afdragsfrihed på realkreditlånet, hvis besparelsen bruges til at tilbagebetale eksempelvis boliglån, billån eller forbrugslån. 

Når du skal regne på, om det kan betale sig at vælge afdragsfrihed, skal du huske at tænke bidragssatserne ind i dit regnestykke. Her spiller din belåningsgrad bl.a. også ind. Dertil skal du være opmærksom på, at rentesikkerheden og konverteringsmuligheden er størst, hvis der er afdragsfrihed på det fastforrentede lån, og at det variable forrentede banklån tilbagebetales hurtigst. 

Som udgangspunkt skal den ”dyre” gæld ikke være meget mere end 3-4 pct., før det kan betale sig at have afdragsfrihed på realkreditlånet og dermed afvikle hurtigere på den anden gæld. Trods højere bidragssatser de senere år, er der altså fortsat flere tilfælde, hvor det giver mening at vælge afdragsfrihed – så længe besparelsen bruges fornuftigt.


Tilbagebetaling over 30 år eller kortere?

Jo længere tid du vil kende din rente på lånet, jo højere bliver renten. Har du som låntager råd og lyst til at tilbagebetale dit lån over 20 år fremfor 30 år, kan du derfor fastlåse renten på et lavere niveau.

Der er altså mulighed for at få samme tryghed, men til en lavere pris, hvis du har økonomisk råderum til at betale den højere ydelse. Ulempen ved det 20-årige lån er, at det ikke er lige så konverteringsegnet som det 30-årige lån. 

Som udgangspunkt er der to hovedårsager til at vælge fast rente. Den ene er sikkerheden ved at kende renten og dermed ydelsen mange år frem i tiden (med undtagelse af ændringer i bidragssatsen). Den anden er muligheden for at kunne indfri lånet billigere, hvis renten stiger. En såkaldt konverteringsgevinst. 

Jo længere tid lånet løber, jo mere vil kursen på de bagvedliggende obligationer falde, hvis renten stiger. Og jo mere kursen falder, jo billigere kan lånet indfris, og jo større bliver konverteringsgevinsten, som i øvrigt er skattefri. Så hvis din primære motivation for at vælge fast rente, er muligheden for en konverteringsgevinst, skal lånet løbe så længe som muligt, og så er det 30-årige lån at foretrække.


Laveste rente eller højeste kurs?

Oftest kan det bedst betale sig at optage lån på basis af de obligationer, der har kursen tættest på 100. Altså er et lån med kurs 99 bedre end et lån med kurs 95. Der kan dog være tilfælde, hvor det giver bedre mening at vælge lånet med en lavere rente, selvom det også har en lavere kurs. 

Der er fordele og ulemper, uanset hvilket valg du træffer. Generelt kan man sige, at det er mest sikkert, men ofte også dyrest at tage lånet tættest på kurs 100. Sikrest fordi du altid kan komme ud af lånet til kurs 100, og dermed taber færre kurspoint ved indfrielse, jo højere kurs du har optaget lånet til. 

Har du derimod optaget lånet til eksempelvis kurs 95, kan du tabe 5 kurspoint (ca. kr. 52.000 pr. lånt million), hvis du senere indfrier lånet til kurs 100. Til gengæld får du en lavere effektiv rente på lånet med den lavere rente og kurs. 

Derudover er lånet med den lavere rente mere kursfølsomt ved rentestigninger, så en evt. konverteringsgevinst vil være større. Så jo mere sikker, du føler dig på, at renten skal stige, jo mere taler for, at du vælger lånet med den laveste rente (og dermed laveste kurs). Men du skal være opmærksom på, at der er en risiko for at måtte realisere kurstabet ved indfrielse før tid, hvis renten i stedet falder. 

Det skal ikke være kursen, der er afgørende for, om du vælger afdragsfrihed, eller om lånet skal være 20 eller 30-årigt.


2050 eller 2053?

Og så er vi tilbage ved overvejelsen om valg af obligationsserie, der kun er aktuel hvert tredje år, når ”serierne” bagved lånene bliver udskiftet. Her står valget aktuelt mellem 2050 eller 2053 serien.

Optager du et 30-årigt fastforrentet lån senere i år, vil det være baseret på 2053 obligationer med 33-årig løbetid. Og da renten som nævnt er højere, jo længere tid renten er fast, er den effektive rente på obligationer, der først udløber i 2053, højere end dem, som udløber i 2050. 

Det betyder, at kursen er lidt lavere, men også at rentefølsomheden er højere. Så hvis du vil have den bedst mulige kurs og ikke er så interesseret i konverteringsmulighederne, er det en fordel at få et lån baseret på den nuværende obligationsserie baseret på 2050 obligationer. Men er du interesseret i mest mulig kursfølsomhed, kan du overveje at gå efter en 2053 obligation. 

Det ”gamle” lån kan som udgangspunkt udbetales frem til 31. august 2020, men vær opmærksom på, at der hos nogle pengeinstitutter kan være tidligere lukning af lånet.


Dit valg skal give tryghed og besparelser

Et fastforrentet lån er ikke bare et fastforrentet lån, og du bør ikke blot basere dit valg på nogle meget generaliserende tommelfingerregler. Der er mange muligheder, og du skal vælge det, der passer bedst til din nuværende situation samt til dine forventninger til fremtiden. 

Lige nu giver skiftet i obligationsserie ekstra muligheder og dermed ekstra grund til at se sig godt for. Det kan være svært at forstå sammenhængen imellem dit lån og de bagvedliggende obligationer, men det er en god investering at tage sig tiden eller få hjælp til at sætte sig ind i de grundlæggende mekanismer. Både i forhold til den økonomiske effekt ved at vælge det rigtige lån, men også trygheden ved at forstå, hvilket lån der passer til ens behov og ikke mindst hvorfor.

Tag fat i en rådgiver