Mulighed for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger

Hvad indebærer de nye regler?

For selskaber omfattet af selskabsloven – A/S’er (aktieselskaber), ApS’er (anpartsselskaber), P/S’er (partnerselskaber) og IVS’er (iværksætterselskaber) – indebærer de nye regler følgende:

 • Det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen, hvis selskabet har en bestyrelse, ellers direktionen) kan beslutte, at en generalforsamling alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændigt elektronisk generalforsamling), selv om dette ikke er vedtaget og optaget i vedtægterne
 • Det centrale ledelsesorgan kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamling gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvist elektronisk generalforsamling), selv om vedtægterne bestemmer andet.
Beierholm mennesker i møde.jpg

 

En bestyrelses- eller direktionsbeslutning om en fuldstændigt elektronisk generalforsamling kan f.eks. lyde på følgende måde: 

Bestyrelsen [ eller ] Direktionen har i henhold til § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29.12.20 om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med COVID-19, jf. selskabslovens § 77, stk. 2, truffet beslutning om, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændigt elektronisk generalforsamling.

 

En bestyrelses- eller direktionsbeslutning om en delvist elektronisk generalforsamling kan f.eks. lyde på følgende måde: 

Bestyrelsen [ eller ] Direktionen har i henhold til § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29.12.20 om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med COVID-19, jf. selskabslovens § 77, stk. 1, truffet beslutning om, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejere kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Det vil sige, at der afholdes en delvist elektronisk generalforsamling.

 

Dette eller tilsvarende skal indføres i bestyrelsesmødereferatet eller ”direktionsmødereferatet”.

Hvis et selskab ikke har en bestyrelse, og direktionen består af blot én direktør, er der dog ikke krav om, at der skal føres skriftlige ”direktionsmødereferater”.

Hvis et selskab efter d. 31.12.21, hvor de nye regler indtil videre bortfalder, ønsker at afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger, skal dette fremgå af vedtægterne. Dette kan i givet fald med fordel optages i vedtægterne i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2021.

Beierholm bæredygtighed pc grønt

Hvilke selskabs- og virksomhedsformer er omfattet?

De nye regler omfatter følgende selskabs- og virksomhedsformer:

 • Selskaber omfattet af selskabsloven:
  • A/S’er (aktieselskaber)
  • ApS’er (anpartsselskaber)
  • P/S’er (partnerselskaber)
  • IVS’er (iværksætterselskaber).
 • Selskaber og virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder:
  • I/S’er (interessentskaber)
  • K/S’er (kommanditselskaber)
  • A.M.B.A.’er (andelsselskaber/-foreninger med begrænset ansvar)
  • F.M.B.A.’er (foreninger med begrænset ansvar)
  • S.M.B.A.’er (selskaber med begrænset ansvar).
 • Øvrige selskabs- og virksomhedsformer:
  • Gensidige forsikringsselskaber
  • Tværgående pensionskasser
  • Andels- og sparekasser
  • Investeringsforeninger og SIKAV’er (selskaber for investering med kapital, der er variabel).

For selskaber og virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt de nævnte øvrige selskabs- og virksomhedsformer gælder omtrent tilsvarende som anført ovenfor vedrørende selskaber omfattet af selskabsloven.

Hvis du vil vide mere

Du er naturligvis som altid meget velkommen til at kontakte os.