Moms ved fjernsalg - nye regler på vej

Gældende regler

Hovedreglen for salg af varer til privatpersoner er, at der skal opkræves dansk moms. 

Når der sælges til private i andre EU-lande, skal virksomheden dog momsregistreres og afregne lokal moms, når salget til privatpersoner i det enkelte EU-land overstiger en grænse på enten EUR 35.000 eller EUR 100.000 pr. år. Der er dog mulighed for frivillig registrering i de enkelte lande, inden denne grænse er nået. 

MOSS

MOSS (mini-one-stop-shop) er et system, som omfatter elektronisk leverede ydelser m.v., og som har fungeret siden 1. januar 2015. Systemet er indført som en lettelse for erhvervslivet og en sikring af lige konkurrencevilkår mellem landene samt for at minimere risikoen for momssvindel.

Dette system medfører, at danske virksomheder ikke skal momsregistreres på almindelig vis i de forskellige EU-lande, hvortil der sælges elektronisk leverede ydelser. Der skal stadig betales lokal moms, men dette sker via registrering og angivelse af de enkelte landes moms via TastSelv hos Skattestyrelsen. 

Udvidelse af MOSS

MOSS-systemet udvides pr. 1. juli 2021 til også at omfatte salg af varer til private i andre EU-lande efter reglerne for fjernsalg. 

Fjernsalg opstår i de situationer, hvor privatpersoner bosiddende i andre EU-lande køber varer fra danske virksomheder uden at være fysisk til stede i Danmark i forbindelse med købet. Det er typisk salg via danske webshops, hvor det er aktuelt.

Beierholm rådgivning og revision 26

De nye momsregler betyder

De nye momsregler betyder, at salg af varer fra Danmark efter reglerne om fjernsalg som udgangspunkt stadig sker med dansk moms. 

Når det samlede salg til private i andre EU-lande overstiger EUR 10.000 pr. år, skal der dog betales lokal moms af dette salg. Beløbsgrænsen på EUR 10.000 gælder for virksomhedens samlede salg til privatpersoner i hele EU.

Med de nuværende regler kræves det, at der skal ansøges om momsregistrering til myndighederne i alle de EU-lande, hvor kunderne er bosiddende. Dette er tungt både administrativt og økonomisk. 

Med de nye regler er der mulighed for at foretage registreringen i alle EU-lande direkte via TastSelv hos Skattestyrelsen.

Registreringen

Systemet er i skrivende stund endnu ikke klar hos Skattestyrelsen. De har dog udmeldt, at de forventeligt er klar med systemet omkring den 1. april 2021. 

Når Skattestyrelsen har systemet klar, er det vores anbefaling, at alle relevante virksomheder får tilmeldt sig MOSS så hurtigt som muligt. Det skyldes, at såfremt registreringen ikke er på plads inden den 1. juli 2021, vil virksomhederne blive pålagt – hvis de er over registreringsgrænsen på EUR 10.000 - at blive momsregistreret i de enkelte EU-lande på samme måde, som det er gældende i dag.

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed med afklaring af spørgsmål m.v. herom.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.