Lempelser af regler om omregistrering af IVS’er til ApS’er trådt i kraft

Hvordan er reglerne lempet?

Reglerne om omregistrering af IVS'er til ApS'er er lempet på to måder:

  • For det første er omregistreringsfristen udskudt fra den 15.04.21 til den 15.10.21 – altså en udskydelse på 6 måneder. IVS'er, der ikke senest den 15.10.21 er omregistreret til ApS'er, kan og vil formentlig relativt hurtigt blive tvangsopløst.
     
  • For det andet er der i forbindelse med en omregistrering af et IVS til et ApS ikke længere krav om, at både selskabskapitalen og egenkapitalen skal udgøre mindst DKK 40.000. I stedet er det tilstrækkeligt, at selskabskapitalen udgør mindst DKK 40.000 (svarende til minimumskapitalkravet for ApS'er). Eller sagt på en anden måde: Hvis et IVS har negativ egenkapital, er det tilstrækkeligt at indskyde forskellen mellem selskabskapitalen og minimumskapitalkravet for ApS'er på DKK 40.000 – svarende til DKK 39.999 for IVS'er med en selskabskapital på DKK 1. Forskellen mellem selskabskapitalen og minimumskapitalkravet for ApS'er kaldes for ”restkapitalen”. 


Hvis du vil vide mere

Du er naturligvis som altid meget velkommen til at kontakte din revisor.