Lempelse af regler om omregistrering af IVS'er til ApS'er - vedtaget


Hvordan lempes reglerne?

Reglerne om omregistrering af IVS'er til ApS'er er lempet på to måder:

  • For det første udskydes omregistreringsfristen fra den 15.04.21 til den 15.10.21 – altså en udskydelse på 6 måneder. IVS'er, der ikke senest den 15.10.21 er omregistreret til ApS'er, kan og vil formentlig relativt hurtigt blive tvangsopløst
  • For det andet vil der i forbindelse med en omregistrering af et IVS til et ApS ikke længere være krav om, at både selskabskapitalen og egenkapitalen skal udgøre mindst DKK 40.000. I stedet er det tilstrækkeligt, at selskabskapitalen udgør DKK 40.000 (svarende til minimumskapitalkravet for ApS'er). Eller sagt på en anden måde: hvis et IVS har negativ egenkapital, er det tilstrækkeligt at indskyde forskellen mellem selskabskapitalen og minimumskapitalkravet for ApS'er på DKK 40.000 – svarende til DKK 39.999 for IVS'er med en selskabskapital på DKK 1. Forskellen mellem selskabskapitalen og minimumskapitalkravet for ApS'er kaldes for ”restkapitalen”. 


Hvordan kan ”restkapitalen” indskydes?

”Restkapitalen” kan f.eks. indskydes i forbindelse med en kontant kapitalforhøjelse, men kan også indskydes på andre måder. Dette kan du drøfte med din revisor.


Vi følger udviklingen

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lempelsernes ikrafttræden. Dette afventer tilpasning af Erhvervsstyrelsens it-systemer og forventes først at ske efter den 01.01.21.

Vi følger naturligvis udviklingen og orienterer, når vi ved, hvornår lempelserne træder i kraft.


Hvis du vil vide mere

Du er naturligvis som altid meget velkommen til at kontakte din revisor.