Husk ansøgning om momskompensation senest den 1. juli 2020

Ansøgning om momskompensation for kalenderåret 2019

Ansøgning for kalenderåret 2019 skal indsendes senest den 1. juli 2020 inden kl. 24.00. Fristen er absolut, og der kan ikke gives dispensation.

Det er en betingelse for at kunne søge kompensation for udgifter afholdt i kalenderåret 2019, at foreningen er godkendt efter ligningsloven inden fristen for godkendelse den 1. oktober 2019. Listen over godkendte foreninger m.fl. fremgår af Skattestyrelsens hjemmeside.

Ansøgning om momskompensation skal ske digitalt med NemID på blanket 31.033, og ansøgningen skal være ledsaget af en revisorerklæring. Som noget nyt er der blanketpligt til revisorerklæringen. Derfor skal blanket 31.033B udfyldes og vedhæftes ansøgningen. Det er valgfrit for foreningen at vedhæfte yderligere revisorerklæring, så længe blanket 31.033B indsendes.

Normalt udbetales kompensationen i starten af december måned i ansøgningsåret. Som følge af Corona-krisen bliver kompensationen dog i 2020 udbetalt allerede i starten af oktober måned.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.