Husk ansøgning om momskompensation senest d. 1. juli 2021

Ansøgning om momskompensation for kalenderåret 2020

Ansøgning for kalenderåret 2020 skal indsendes senest den 1. juli 2021 inden kl. 24.00. Fristen er absolut, og der kan ikke gives dispensation.

Det er en betingelse for at kunne søge kompensation for udgifter afholdt i kalenderåret 2020, at foreningen er godkendt efter ligningsloven inden fristen for godkendelse den 1. oktober 2020. Listen over godkendte foreninger m.fl. fremgår af Skattestyrelsens hjemmeside.

Ansøgning om momskompensation skal ske digitalt med NemID via blanket 31.033 og ansøgningen skal være ledsaget af en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Den fortrykte blanket 31.033B kan eventuelt anvendes, men der er ikke blanketpligt til denne.

Særligt om COVID-19 kompensation (hjælpepakker)

I forhold til beregning af egenfinansieringsgraden og udbetaling af hjælpepakker i form af COVID-19 kompensation, har vi fra Skattestyrelsen fået oplyst, at:

  1. COVID-19 hjælp fra staten bestående i lønkompensation og kompensation af faste udgifter anses for ekstraordinære, og de velgørende foreninger m.fl. skal ikke medregne disse beløb ved opgørelse af egenfinansieringsgraden – hverken i tælleren (som privat indtægt) eller i nævneren (andre indtægter, herunder beløb modtaget fra det offentlige)
  2. Det offentliges betaling (kompensation) af halvdelen af entré til museer m.v. i sommeren 2020 kan medregnes som egenindtægt (privat indtægt), uanset at beløbet kommer fra staten.

Udbetaling af kompensationsbeløb

Normalt udbetales kompensationen i starten af december måned i ansøgningsåret. Sidste år blev udbetalingstidspunktet på grund af COVID-19-situationen dog fremrykket til oktober. Vi har ikke fået oplyst, om udbetalingen fremrykkes igen i år.

Kontakt gerne revisor eller Skatteafdelingen, hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet.

Beierholm rådgivning og revision 38

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.