Godtgørelse til revisorerklæringen ved slutafregning af kompensationsordningerne

Beierholm - selvstændinge ser på udgifter.jpg

 

Alle virksomheder, der har modtaget kompensation fra kompensationsordningerne i foråret/sommeren 2020, har modtaget et brev i e-Boks fra Erhvervsstyrelsen om slutafregning:

  • Kompensationsordning for faste omkostninger for perioden 09.03.20–08.06.20 eller 08.07.20
  • Kompensationsordninger for tabt omsætning og tabt indkomst (selvstændige) for perioden 09.03.20–31.08.20
  • Lønkompensation for perioden 09.03.20–29.08.20 (endnu ikke udsendt).

Ca. 5% af de selvstændige er blevet pålagt at anvende revisorbistand. Virksomheder, der har fået udbetalt mindre end DKK 25.000, vil ikke blive anmodet om en revisorerklæring. Virksomheder, der har fået kompensation for faste omkostninger, vil som udgangspunkt heller ikke blive anmodet om en revisorerklæring.

Den oprindelige udmelding var, at omkostningerne til revisorerklæringen ikke vil blive dækket af Erhvervsstyrelsen. Det har der været en del utilfredshed over, da kompensationsordningerne for tabt omsætning og lønkompensation kunne ansøges uden revisorerklæring.

I en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet den 15.04.21 fremgår det, at virksomheder, som får udbetalt op til DKK 250.000 i kompensation, kan få godtgjort 80% af omkostningerne til revisorerklæringen i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt DKK 8.000.